Title

Studia Ecologiae et Bioethicae

Other titles
ISSN
1733-1218
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
kwartalnik / quarterly
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Studia Ecologiae et Bioethicae są wydawane od 2003 roku przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW. Czasopismo prezentuje wyniki badań dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska w czterech sekcjach tematycznych: Humanistyczne Podstawy Ochrony Środowiska, Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska, Prawo i Zarządzanie Środowiskiem oraz Technologie Środowiskowe. Ideą przyświecającą redakcji czasopisma jest prezentowanie interdyscyplinarności problematyki środowiskowej, szczególnie ukazywanie, że debata nad ochroną środowiska powinna być prowadzona zarówno w naukach humanistycznych, jak i ścisłych. To podejście zaowocowało wydaniem wielu oryginalnych prac badawczych z zakresu różnych obszarów badawczych jak np.: antropologii, ekofilozofii, etyki środowiskowej, bioetyki, ekonomii środowiskowej, prawa środowiskowego, ekoteologii, edukacji ekologicznej, ekologii, technologii środowiskowych, polityki ekologicznej, ochrony klimatu, ochrony przyrody.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.