PL EN


2017 | 318 | 5-12
Article title

Próba badania wpływu rozpiętości wynagrodzeń pracowników najemnych na wartość dodaną w województwach Polski

Content
Title variants
EN
Study of the effect of wage differentiation employee added value provinces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zbadano wpływ zróżnicowania wynagrodzeń pracowniczych na wartość dodaną województw. Celem artykułu je znalezienie optymalnej wartości płacy w Polsce, która powoduje maksymalną wartość cechy opisującej wzrost społeczno- gospodarczy kraju. W tym celu uzależniono wartość w każdym województwie oddzielnie dla lat 2004, 2006, 2008 oraz 2010 od rozpiętości wynagrodzeń pracowników najemnych mierzonej rozstępem.
EN
The article examined the impact of wage differentiation employee added value of provinces. The aim of the article they find the optimum value of wages in Poland, which causes the maximum value of the characteristics describing the socio-economic growth of the country. For this purpose, conditional on the value in each province separately for the years 2004, 2006, 2008 and 2010, a span of salaries of employees measured with gap.
Year
Volume
318
Pages
5-12
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
  • GUS (2008, 2010, 2012), Rocznik statystyczny, Warszawa.
  • Kumor P., Sztaudynger J. (2007), Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce - analiza ekonometryczna, "Ekonomista", nr 1.
  • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4ce85261-fdec-441b-ad99-d0613fcab726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.