Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 318 | 5-12

Article title

Próba badania wpływu rozpiętości wynagrodzeń pracowników najemnych na wartość dodaną w województwach Polski

Content

Title variants

EN
Study of the effect of wage differentiation employee added value provinces

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zbadano wpływ zróżnicowania wynagrodzeń pracowniczych na wartość dodaną województw. Celem artykułu je znalezienie optymalnej wartości płacy w Polsce, która powoduje maksymalną wartość cechy opisującej wzrost społeczno- gospodarczy kraju. W tym celu uzależniono wartość w każdym województwie oddzielnie dla lat 2004, 2006, 2008 oraz 2010 od rozpiętości wynagrodzeń pracowników najemnych mierzonej rozstępem.
EN
The article examined the impact of wage differentiation employee added value of provinces. The aim of the article they find the optimum value of wages in Poland, which causes the maximum value of the characteristics describing the socio-economic growth of the country. For this purpose, conditional on the value in each province separately for the years 2004, 2006, 2008 and 2010, a span of salaries of employees measured with gap.

Year

Volume

318

Pages

5-12

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

  • GUS (2008, 2010, 2012), Rocznik statystyczny, Warszawa.
  • Kumor P., Sztaudynger J. (2007), Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce - analiza ekonometryczna, "Ekonomista", nr 1.
  • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4ce85261-fdec-441b-ad99-d0613fcab726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.