PL EN


2012 | 2(205) | 191-205
Article title

Homo consumens, homo eligens, homo creator… – rzecz o obliczach konsumenta w ponowoczesnym społeczeństwie (recenzja: Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym. Red. Krystyna Romaniszyn. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, 193 s.)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
191-205
Physical description
Contributors
References
 • Barber, Benjamin. 2008. Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Tłum. H. Jankowska. Warszawa: Muza.
 • Baudrillard, Jean. 1998. Precesja symulakrów. W: R. Nycz (red.). Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 • Bauman, Zygmunt. 2009. Konsumowanie życia. Tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bell, Daniel. 1994. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: WN PWN.
 • Bylok, Felicjan. 2005. Model społeczeństwa konsumpcyjnego i jego zastosowanie na początku XXI wieku. W: M. Kempny i A. Jawłowska (red.). Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 231–255.
 • Fromm, Erich. 1995. Mieć czy być?. Tłum. M. Chałubiński. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Hayek von, Friedrich A. 1996. Droga do zniewolenia. Tłum. K. Gurba i inni. Kraków: Arcana.
 • Jawłowska, Aldona. 2002. Miejsce wartości w świecie reklamy. W: J. Mariański (red.). Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM i Komitet Socjologii PAN.
 • Jawłowska, Aldona. 2005. Konsument czy obywatel? Konsumpcjonizm i jego zaprzeczenia. W: M. Kempny i A. Jawłowska (red.). Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 53–72.
 • Kempny, Marian. 2005. Wprowadzenie – konsumpcja wyzwaniem dla socjologii współczesnej. W: M. Kempny i A. Jawłowska (red.). Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturo- wej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 7–14.
 • Krajewski, Marek. 2003. Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Melosik, Zbyszko. 2002. Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Wolumin.
 • Ritzer, George. 1997. McDonaldyzacja społeczeństwa. Tłum. S. Magala. Warszawa: Muza. Ritzer, George. 2001. Magiczny świat konsumpcji. Tłum. L. Stawowy. Warszawa: Muza. Romaniszyn, Krystyna. 2007. Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna. Kraków: Nomos.
 • Szlendak, Tomasz. 2008. Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sztompka, Piotr. 2008. Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka i M. Bogunia-Borowska (red.). Socjologia codzienności. Kraków: Znak, s. 15–52.
 • Toffler, Alvin. 2006. Trzecia fala. Tłum. E. Woydyłło i M. Kłobukowski. Poznań: Wydawnictwo
 • Kurpisz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4d893089-8587-4509-be23-c304ac9b531d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.