Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 358 | 114-125

Article title

Mechanizm finansowania innowacji społecznych jako element rozwoju budżetów lokalnych w Republice Białoruś

Content

Title variants

EN
The mechanism of financing social innovations as an element of local budget development in the Republic of Belarus

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule opisano praktyki finansowania działań w ramach polityki społecznej, a także scharakteryzowano sformułowane oferty w zakresie wdrażania innowacji społecznych i instrumentów finansowych, zapewniających ich finansowanie. Nowe mechanizmy finansowania innowacji społecznych w regionach są podstawowym narzędziem ich pobudzenia oraz wymagają opracowania zestawu instrumentów, zwiększających efektywność instytucji publicznych i ich usług, mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych. W ramach badania zostały opracowane metody ujednolicenia zasad wdrażania innowacji społecznych w warunkach współpracy lokalnych organów władzy Republiki Białoruś i przedsiębiorstw prywatnych, wśród których znajdują się autorskie podejścia do oceny efektywności realizacji projektów społecznych na poziomie regionalnym, a także propozycje kształtowania budżetów lokalnych na podstawie budżetowania partycypacyjnego.
EN
The article describes the practices of financing activities under social policy, and also contains suggestions concerning the implementation of social innovations and financial instruments that ensure their financing. New mechanisms of financing social innovation in the regions are an essential tool for their stimulation, and they require the development of a set of tools that increase the efficiency of public institutions and their services, aimed at meeting the needs of local communities. As part of the study, methods for standardizing the implementation of social innovations in the conditions of cooperation between local authorities of the Republic of Belarus and private enterprises have been developed. The article offers original approaches to assess the effectiveness of social projects on the local level, as well as proposals for shaping local budgets based on participatory budgeting.

Year

Volume

358

Pages

114-125

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet imienia Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Finansów i Rachunkowości
 • Uniwersytet imienia Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Międzynarodowego Biznesu i Marketingu
author
 • Uniwersytet imienia Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Międzynarodowego Biznesu i Marketingu

References

 • Bornstein D., Davis S. (2010), Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, New York.
 • Empowering People, Driving Change: Social Innovation in the European Union (2014), Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Financing Social Impact. Funding Social Innovation in Europe, Mapping the Way Forward (2013), Publications Directorate-General for Research and Innovation of the European Union, City of Brussels.
 • Gilman H.R. (2016), Democracy Reinvented: Participatory Budgeting and Civic Innovation in America, Brookings Institution Press, Washington, D.C.
 • Goldsmith S., Georges G., Burke T.G. (2010), The Power of Social Innovation. How Civic Entrepreneurs Ignite Community Networks for Good, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco.
 • Shulga I.E. (2017), Initsiativnoe biudzhetirovanie. Rossiiskii opyt v oblasti uchastiia grazhdan v reshenii voprosov mestnogo znacheniia, Aleks, Moskva.
 • [www1] http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2017/yd2017.pdf (dostęp: 30.06.2017).
 • [www2] http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf (dostęp: 30.06.2017).
 • [www3] http://www.bseu.by/russian/international/cei.htm (dostęp: 30.06.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4db507f6-af91-42b1-a81a-7a7480e2edde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.