Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 310 | 30-41

Article title

Inwestycje przedsiębiorstw a wybrane aspekty rynku pracy w gospodarce polskiej XXI w.

Authors

Content

Title variants

EN
Enterprise investments and chosen aspects of the labour market in Polish economy in the 21st century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z czynników kształtujących poziom oraz strukturę zatrudnienia w gospodarce narodowej są inwestycje w kapitał realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to proces złożony, wymagający dużych nakładów finansowych, czasu oraz sprzyjających warunków zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Nie wszystkie inwestycje generują nowe miejsca pracy bądź przyczyniają się do utrzymania obecnych, co wynika z substytucji pracy kapitałem. Z drugiej strony inwestycje, które poprawiają konkurencyjność przedsiębiorstwa, sprzyjają w długim okresie poprawie stanu zatrudnienia. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie relacji pomiędzy nakładami inwestycyjnymi a zatrudnieniem w Polsce w ostatniej dekadzie XXI w., na tle wybranych efektów osiąganych w gospodarce narodowej dzięki zaangażowaniu wspomnianych czynników.
EN
Investment in factual capital undertaken by the enterprise is one of the factors shaping the standard and structure of the national employment. This process is very complex and requires great financial disbursement, time, as well as favorable conditions on domestic and international markets. Not every single investment generates new work places or helps keep the current ones; resulting from the substitution of work by the capital. The aim of this report is to study the correlation between investment input and the employment in Poland in the last decade of the 21st century against the background of chosen effects achieved in national economy through those mentioned factors.

Year

Volume

310

Pages

30-41

Physical description

Contributors

author
  • Sopocka Szkoła Wyższa. Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Katedra Nauk Ekonomicznych

References

  • Gorynia M. (1996), Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, „Ekonomista”, nr 3, s. 347.
  • Kwiatkowski E., Tokarski T. (2004), Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska – tendencje i oczekiwania na przyszłość [w:] S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa, s. 39-53.
  • Stankiewicz W. (2000), Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, Warszawa.
  • Polska 2008. Raport o stanie gospodarki (2008), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  • Polska 2009. Raport o stanie gospodarki (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  • Polska 2010. Raport o stanie gospodarki (2010), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  • Polska 2012. Raport o stanie gospodarki (2008), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  • Polska 2015. Raport o stanie gospodarki (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  • [www 1] http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne (dostęp: 12.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4dd3a39e-de3e-480c-a5e0-69ee74328f27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.