Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 97-108

Article title

Atrybuty przewagi konkurencyjnej formatów handlu detalicznego w miastach różnej wielkości w Polsce

Content

Title variants

EN
Atributes of advantage competitive of format retail trade in various classes town in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną ze strategii budowania przewagi konkurencyjnej jest model biznesu oparty o wartość dla klienta. Do atrybutów, które kształtują postrzeganą przez klienta placówki handlowej wartość, zalicza się: lokalizację, poziom cen, jakość i wybór produktów, standardy i poziom obsługi klienta, godziny otwarcia i formy płatności. Są one jednocześnie czynnikami budującymi przewagę konkurencyjną. Celem artykułu jest identyfikacja oraz ocena atrybutów przewagi konkurencyjnej formatów handlu detalicznego. Wyniki wskazują, iż hipermarkety mają przewagę nad pozostałymi formatami pod względem ilości, jak i jakości oferowanych produktów oraz godzin otwarcia. Lokalizacja jest głównym czynnikiem przewagi konkurencyjnej sklepów osiedlowych, poziom cen – sklepów dyskontowych, a poziom obsługi – sklepów specjalistycznych.
EN
Retail (regardless of format) take a lot of activities whose purpose is to achieve a competitive advantage. One of strategies to build competitive advantage is a customer value model. Attributes that shape perceived customer value include: location, price level, quality and choice of products, standards and customer service levels, opening hours and payment. These attributes are also factors in building of competitive advantage. The aim of the article is to identify and evaluation the competitive advantages of retail formats. The analysis was based on primary and secondary sources of information. The analysis results indicate that supermarkets have an advantage over other retail formats in terms of quantity and quality of our products, and opening hours. The locationis the main competitive advantage of local shops, the price level – discount stores, and the level of service – specialist shops. The different formats of retail are evaluated by the same clients, regardless of class town in which they are located.

Year

Volume

302

Pages

97-108

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Borusiak B. (2011), Innowacyjne formaty handlu detalicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 184, s. 111-124.
 • Calciu M., Salerno F. (2002), Customer Value Modelling: Synthesis and Extension Proposals, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", No. 11, s. 124-147.
 • Day G.S., Moorman Ch. (2010), Strategy From the Outside In. Profiting From Customer Value, McGraw Hill.
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Drucker P. (2003), Practice of Management, Collins, New York.
 • Jaciow M., Kolny B., Maciejewski G., Mikołajczyk B., Wolny R. (2015), Services in Europe - Diagnosis and Development Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The Retail Trade in Europe - Diagnosis and Future Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maciejewski G. (2016), Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries, "Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia", No. 15(2), s. 81-101.
 • Maleszyk E. (2004), Strategie marketingowe sieci dyskontowych, "Marketing i Rynek", nr 4.
 • Payne A., Holt S. (2001), Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and Relationship Marketing, "British Journal of Management", Vol. 12, s. 159-182.
 • Rynek handlu detalicznego w Polsce. Raport PWC. 15 maja 2015, https://www.pwc.pl/pl/ publikacje/assets/raport_rynek_handlu_detalicznego_w_polsce.pdf).
 • Sławińska M. (2010), Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Smith J.B., Colgate M. (2007), Customer Value Creation: A Practical Framework, "Journal of Marketing Theory and Practise", Vol. 15, No. 1, s. 7-23.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych teoriach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • [www 1] analiza_pih-polski_rynek_handlu_pih_5.01.16.pdf. (dostęp: 28.06.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4e72a601-23ad-4fb0-844f-8db26b9be035
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.