PL EN


2018 | 368 | 173-189
Article title

Mechanizm predykcji folderów w automatycznej klasyfikacji wiadomości e-mail w skrzynkach pocztowych

Content
Title variants
EN
Mechanism to suggest the creation of new folders in automatic e-mail message classification in e-mail boxes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tym artykule zaproponowana została nowa metoda sugerowania tworzenia folderów w skrzynkach pocztowych użytkowników poprzez zastosowanie sieci społecznych i algorytmów mrowiskowych. Celem pracy jest stworzenie mechanizmu predykcji nowych folderów w automatycznej klasyfikacji wiadomości e-mail do folderów w skrzynkach pocztowych. W proponowanym algorytmie zastosowano elementy analizy sieci społecznych służące do wyznaczania grup użytkowników posiadających podobną strukturę folderów w skrzynkach pocztowych, na podstawie których oparto mechanizm sugerowania zakładania nowych folderów dla użytkowników. Działanie proponowanej metody zostało przetestowane na ogólnodostępnym zbiorze danych Enron E-mail.
EN
This article has been proposed a new method of suggesting the creation of folders in users’ mailboxes through the use of social networks and Ant Colony Optimization. The aim of the work is to create new folders in the prediction of automatic classification of e-mail folders in mailboxes. In the proposed algorithm, social network analysis elements were used to designate groups of users having a similar folder structure in mailboxes, based on which the mechanism of suggesting the creation of new folders for users was based. The proposed method has been tested on the public Enron E-mail data set.
Year
Volume
368
Pages
173-189
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Inżynierii Wiedzy
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Inżynierii Wiedzy
References
 • Beckers R., Goss S., Deneubourg J.L., Pasteels J.M. (1989), Colony Size, Communication and Ant Foraging Strategy, “Psyche”, Vol. 96, s. 239-256.
 • Boryczka U., Kozak J. (2010), Ant Colony Decision Trees – A New Method for Constructing Decision Trees Based on Ant Colony Optimization, “Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications”, LNCS, Springer, s. 373-382.
 • Boryczka U., Kozak J. (2011), An Adaptive Discretization in the ACDT Algorithm for Continuous Attributes, “Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications”, LNCS, Springer, s. 475-484.
 • Boryczka U., Probierz B., Kozak J. (2016), Automatic Categorization of Email into Folders by Ant Colony Decision Tree and Social Networks [w:] I. Czarnowski, A.M. Caballero, R.J. Howlett, L.C. Jain (eds.), Intelligent Decision Technologies 2016: Proceedings of the 8th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2016), Part II, Springer, Tenerife, Spain, s. 71-81.
 • Doerner K.F., Merkle D., Stutzle T. (2009), Special Issue on Ant Colony Optimization, “Swarm Intelligence”, Vol. 3(1), s. 1-2.
 • Dorigo M., Birattari M., Blum Ch., Clerc M., Stutzle T., Winfield A., eds. (2008), Ant Colony Optimization and Swarm Intelligence, 6th International Conference, ANTS 2008, Vol. 5217, LNCS, Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Dorigo M., Birattari M., Stutzle T. (2006), Ant Colony Optimization – Artificial Ants as a Computational Intelligence Technique, “IEEE Computational Intelligence Magazine”, Vol. 1, s. 28-39.
 • Dorigo M., Di Caro G. (1999), New Ideas in Optimization, McGraw–Hill, London, UK.
 • Dorigo M., Di Caro G., Gambardella L. (1999), Ant Algorithms for Distributed Discrete Optimization, “Artifical Life”, Vol. 5(2), s. 137-172.
 • Dorigo M., Maniezzo V., Colorni A. (1996), The Ant System: An Autocatalytic Optimization Process, Raport instytutowy 91-016, Department of Electronics, Politecnico di Milano.
 • Enron (b.r.), E-mail Dataset, https://www.cs.cmu.edu/~./enron/ (dostęp: 25.02.2017).
 • Goss S., Gervet J., Deneubourg J.L., Theraulaz G. (1990), Swarm Intelligence in Wasps Colonies: An Example of Task Assignment in Multiagents Systems [w:] A. Meystel, J. Herarth, S. Gray (eds.), Proceedings of the 1990 IEEE International Symposium on Intelligent Control, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, s. 135-143.
 • Moreno J.L. (1934), Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations, Vol. 58, Nervous and Mental Disease Publishing Co., Washington, DC.
 • Moreno J.L. (1978), Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Beacon House, Beacon, NY.
 • Verhaeghe J.C., Deneubourg J.L (1983), Experimental Study and Modelling of Food Recruitment in the Ant Tetramorium Impurum, “Insectes Sociaux”, Vol. 30, s. 347-360.
 • Zhang P., Wang J., Xiaojia L., Menghui L., Zengru D., Ying F. (2008), Clustering Coefficient and Community Structure of Bipartite Networks, “Physica A: Statistical Mechanics and its Applications”, Vol. 387(27), s. 6869-6875.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4ea0d1a0-9b83-4a6b-b1a0-ea513bb97a47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.