PL EN


2016 | 303 | 68-83
Article title

Ekonomia ekologiczna: rewizja teorii ekonomii w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Ecological economics: a revision of economic theory in light of sustainable development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zrównoważony rozwój gospodarczy (ZRG) zgodnie z definicją oznacza taki rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnej generacji bez ograniczania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W myśl najnowszych międzynarodowych ustaleń drogą do jego osiągnięcia ma być zielona gospodarka, w ramach której wzrasta dobrobyt i sprawiedliwość społeczna przy jednoczesnym istotnym ograniczeniu ryzyka, jakie niesie to dla środowiska naturalnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty i scharakteryzowanie założeń ekonomii ekologicznej (ecological economics, EE) – nurtu, który za przedmiot swoich badań przyjął właśnie zrównoważony rozwój. Ustalenia ekonomistów ekologicznych zaprezentowane zostały w zestawieniu z punktem widzenia powstałej w ramach szkoły neoklasycznej ekonomii środowiskowej (environmental economics, EŚ).
EN
Sustainable development (ZRG) means development, that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In accordance with the newest international arrangements sustainable development is going to be achieved by green economy, which results in improved human wellbeing and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. The main objective of this paper is to introduce an essence and to characterize assumptions of ecological economics (EE). Its findings are presented in comparison to the point of view of environmental economics (EŚ) which represents neoclassical school of thought.
Year
Volume
303
Pages
68-83
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji
References
 • Alger C.F. (red.) (1998), The Future of the United Nations System: Potential for the Twenty-first Century, United Nations University Press, Tokyo, New York, Paris.
 • Aydin N. (2010), Subjective Well-being and Sustainable Consumption, "The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability", Vol. 6, No. 5, s. 133-147.
 • Bauhardt Ch. (2014), Solutions to the Crisis? The Green New Deal, Degrowth, and the Solidarity Economy: Alternatives to the Capitalist Growth Economy from an Ecofeminist Economics Perspective, "Ecological Economics", No. 102, s. 60-68.
 • Baumgärtner S., Becker C., Faber M., Manstetten R. (2006), Relative and Absolute Scarcity of Nature. Assessing the Roles of Economics and Ecology for Biodiversity Conservation, "Ecological Economics", No. 59, s. 487-498.
 • Beder S. (2011), Environmental Economics and Ecological Economics: The Contribution of Interdisciplinarity to Understanding, Influence and Effectiveness, "Environmental Conservation", Vol. 38, No. 2.
 • van den Bergh J.C.J.M. (2010), Externality or Sustainability Economics? "Ecological Economics", No. 69.
 • Buechner M.N. (2014), A Comment on Scarcity, "The Journal of Philosophical Economics", Vol. VIII, No. 1.
 • Daly H.E., Farley J. (2004), Ecological Economics. Principles and Applications, Island Press, Washington DC.
 • Daly H., Jacobs M., Skolimowski H. (1995), On Wilfrid Beckerman's Critique of Sustainable Development, "Environmental Values", Vol. 4, No. 1.
 • Daoud A. (2010), Robbins and Malthus on Scarcity, Abundance, and Sufficiency. The Missing Sociocultural Element, "American Journal of Economics and Sociology", Vol. 69, No. 4.
 • Dietz S., Neumayer E. (2007), Weak and Strong Sustainability in the SEEA: Concepts and Measurement, "Ecological Economics", No. 61.
 • Drexhage J., Murphy D. (2010), Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, United Nations Headquarters, New York, http://www.un.org/wcm/webdav/ site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable% 20Devt.pdf (dostęp: 21.03.2016).
 • Egorova M., Pluzhnic M., Glik P. (2015), Global Trends of "Green" Economy Development as a Factor for Improvement of Economical and Social Prosperity, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", No. 166.
 • Ekins P., Simon S., Deutsch L., Folke C., de Groot R. (2003), A Framework for the Practical Application of the Concepts of Critical Natural Capital and Strong Sustainability, "Ecological Economics", No. 44.
 • Esterlin R.A. (1995), Will Raising the Incomes of all Increase the Happiness of All? "Journal of Economic Behavior and Organization", Vol. 27.
 • Faber M., Petersen T., Schiller J. (2002), Homo oeconomicus and homo politicus in Ecological Economics, "Ecological Economics", No. 40.
 • Fournier V. (2008), Escaping from the Economy: The Politics of Degrowth, "International Journal of Sociology and Social Policy", Vol. 28, No. 11/12.
 • Gendron C. (2014), Beyond Environmental and Ecological Economics: Proposal for an Economic Sociology of the Environment, "Ecological Economics", No. 105.
 • Goodland R., Daly H. (1996), Environmental Sustainability: Universal and Non- -Negotiable, "Ecological Applications", Vol. 6, No. 4.
 • Illge L., Schwarze R. (2009), A Matter of Opinion - How Ecological and Neoclassical Environmental Economists and Think about Sustainability and Economics, "Ecological Economics", No. 68.
 • Jager W., Janssen M.A., de Vries H.J.M., de Greef J., Vlek C.A.J. (2000), Behaviour in Commons Dilemmas: Homo oeconomicus and Homo psychologicus in an Ecological- -economic Model, "Ecological Economics", No. 35.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. Kozłowski S. (1994), Droga do ekorozwoju, PWN, Warszawa.
 • Leão de Carvalho B., de Fátima Salgueiro M., Rita P. (2015), Consumer Sustainability Consciousness: A Five Dimensional Construct, "Ecological Indicators", No. 58.
 • Leiserowitz A.A. (2005), What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values and Practice, "Environment", Vol. 47, No. 3.
 • Lisiecka H. (2005), Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce państwa [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Lorek S., Spangenberg J.H. (2014), Sustainable Consumption within a Sustainable Economy - Beyond Green Growth and Green Economies, "Journal of Cleaner Production", No. 63.
 • Max-Neef M. (2010), The World on a Collision Course and the Need for a New Economy, Contribution to the 2009 Royal Colloquium, "AMBIO", No. 39, Royal Swedish Academy of Science.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2005), Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W. (1972), The Limits to Growth, Universe Books, New York.
 • von Moltke K. (2005), The Environment and the Principle of Non-discrimination in Investment Regimes: International and Domestic Institutions [w:] L. Zarsky (ed.), International Investment for Sustainable Development: Balancing Rights and Rewards, Earthscan from Routledge, UK, USA.
 • Munda G. (1997), Environmental Economics, Ecological Economics, and the Concept of Sustainable Development, "Environmental Values", No. 6.
 • O'Rourke D., Lollo N. (2015), Transforming Consumption: From Decoupling, to Behavior Change, to System Changes for Sustainable Consumption, "Annual Review of Environment and Resources", No. 40.
 • Pelenc J., Ballet J. (2015), Strong Sustainability, Critical Natural Capital and the Capability Approach, "Ecological Economics", No. 112.
 • Pelletier N. (2010), Environmental Sustainability as the First Principle of Distributive Justice: Towards an Ecological Communitarian Normative Foundation for Ecological Economics, "Ecological Economics", No. 69.
 • Pigou A.C. (1932), The Economics of Welfare, Library of Economics and Liberty http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html (dostęp: 17.05.2016).
 • Reichel J. (2006), Czas Ziemi. Natura - człowiek - ekonomia, Wydawnictwo Zielone Brygady, Kraków.
 • Røpke I. (2004), The Early History of Modern Ecological Economics, "Ecological Economics", No. 50.
 • Røpke I. (2005), Trends in the Development of Ecological Economics from the Late 1980s to the Early 2000s, "Ecological Economics", No. 55.
 • Schrader U., Thøgersen J. (2011), Putting Sustainable Consumption into Practice, "Journal of Consumer Policy", No. 34.
 • Sedlacko M., Martinuzzi A., Rrøpke I., Videira N., Antunes P. (2012), Towards a Systemic Understanding of Sustainable Consumption and Economic Growth [w:] Sustainable Consumption Transitions Series Issue 1, SCORAI Europe Workshop Proceedings: Sustainable Consumption During Times of Crisis First Trans-Atlantic SCORAI Workshop May 1, Bregenz, Austria.
 • Sheth J.N., Sethia N.K., Srinivas S. (2011), Mindful Consumption: A Customer-Centric Approach to Sustainability, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 39.
 • Shogren J.F., Shin S.H., Hayes D.J., Kliebenstein J.B. (1994), Resolving Differences in Willingness to Pay and Willingness to Accept, "The American Economic Review", Vol. 84, No. 1.
 • Söderbaum P. (1999), Values, Ideology and Politics in Ecological Economics, "Ecological Economics", No. 28.
 • Spash C.L. (2011), Social Ecological Economics: Understanding the Past to See the Future, "American Journal of Economics and Sociology", Vol. 70, No. 2.
 • Szyja P. (2015), Zielona gospodarka w Polsce - stan obecny i perspektywy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 41(1).
 • Turner R.K. (2006), Sustainability Auditing and Assessment Challenges, "Building Research & Information", Vol. 34, No. 3.
 • Venkatachalam L. (2007), Environmental Economics and Ecological Economics: Where They Can Converge? "Ecological Economics", No. 61.
 • Voget-Kleschin L. (2013), Large-Scale Land Acquisition: Evaluating its Environmental Aspects Against the Background of Strong Sustainability, "Journal of Agricultural and Environmental Ethics", No. 26.
 • Waring T.M. (2010), New Evolutionary Foundations: Theoretical Requirements for a Science of Sustainability, "Ecological Economics", No. 69.
 • [www 1] Green Economy. Measuring Progress Towards a Green Economy (June 2012), Draft Working Paper, UNEP http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/ documents/research_products/MeasuringProgress.pdf (dostęp: 28.03.2016).
 • [www 2] Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (dostęp: 21.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4ea4392a-6554-4c1b-87d4-cc54f14b524e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.