Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 7-18

Article title

Polimorfizm systemu gospodarczego

Content

Title variants

EN
Polymorphism of economic system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Systemy gospodarcze kapitalizmu są zróżnicowane pod względem instytucjonalizacji jego wejść i wyjść do innych systemów społecznych. Integralność gospodarki rynkowej i jej stabilizacja zależą od instytucjonalizacji pieniądza. Głównym czynnikiem konwergencji systemowej jest adaptacja efektywnościowa właścicieli kapitału. Finansyzacja systemu gospodarczego to efekt adaptacji efektywnościowej. Nie ma ona charakteru progresywnego, ponieważ jej instytucjonalizacja jest niekompletna.
EN
Economic systems of capitalism are diversified in terms of the institutionalization of its entry and exit to other social systems. The integrity of market economy and its stabilization depends on the institutionalization of money. The main factor of system convergence is the efficiency adaptation of capital owners. The financialization of economic system is the result of an efficiency adaptation. It has no progressive character because its institutionalization is incomplete.

Year

Volume

378

Pages

7-18

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny. Instytut Nauk Ekonomicznych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny. Instytut Nauk Ekonomicznych

References

 • Albert M. (1994), Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków.
 • Dembiński P.H. (2011), Finanse po zawale, Studio Emka, Warszawa.
 • Dore R.P. (2002), Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany vs. the Anglo-Saxons, Oxford University Press, Oxford.
 • Drabowski E. (1991), Stabilizacja pieniądza, PWE, Warszawa.
 • Federowicz M. (2004), Różnorodność kapitalizmu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gray J. (2001), Po liberalizmie: eseje wybrane, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Greniewski H. (1969), Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa.
 • Harvey D. (2008), Neoliberalizm. Historia katastrofy, Książka i Prasa, Warszawa.
 • Ingham G. (2011), Kapitalizm, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Jajuga K. (2014), Rynek finansowy – standardy etyczne i regulacje prawne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 372, s. 150-159.
 • North D.C. (2014), Zrozumieć przemiany gospodarcze, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Polanyi K. (2010), Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Roubini N., Mihm S. (2011), Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny: Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Znak Horyzont, Kraków.
 • Wilkin J. (1995), Jaki kapitalizm, jaka Polska? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żyżyński J. (2009), Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwania dróg naprawy, „Ekonomista”, nr 2, s. 163-188.
 • Żyżyński J. (2010), Neoliberalizm ślepa uliczka globalizacji [w:] G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej? Poltext, Warszawa, s. 17-44.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4ec944be-3cb1-481c-a0cb-cd84c610dd85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.