Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 11 | 1(20) | 291-299

Article title

Miejsce słowa w aktywności muzycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym

Authors

Title variants

EN
THE PLACE A WORD OCCUPIES IN A CHILD’S MUSICAL ACTIVITY AT AN EARLY SCHOOL AGE

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article discusses the place a word occupies in a child’s early education in terms of his or her musical activity. The author places the function of words at birth, and even at the stage preparing for listening in the prenatal period, then moves on to cooing, babbling, first sounds, words, sequences of words, microforms of a child’s verbal folklore – rhymes, riddles, proverbs and further to children’s songs. Discussing the place of words one cannot forget about speech as a means of expression in the form of creative onomatopoeic sounds of nature, animals, instruments, various phenomena as well as sound and voice effects that vary in terms of musical expression such as intonation, rhythm, timbre, dynamics, agogics and articulation. The next stage is the possibility of using the poems from the children’s literature and the lyrics of children’s songs. The importance of speech in terms of therapy and the importance of words in view of a child’s musical activity at the initial stage of his or her education have also been discussed.

Contributors

author
 • Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Chorzowska 22, Bytom

References

 • B. Mika, Muzyka jako znak (w kontekście analizy paradygmatycznej), Lublin 2007.
 • J. Skibska, Modalność znaku, [w:] Modalne aspekty treści kształcenia, red. W. Kojs, „Chowanna” nr 21, tom jubileuszowy, Katowice 2009.
 • R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, tłum. I. Wojnar, Warszawa 1985.
 • R. Shuter-Dyson, C. Gabriel, Psychologia uzdolnienia muzycznego, tłum. E. Głowacka, K. Miklaszewski, Warszawa1986.
 • M. Manturzewska, B. Kamińska, Rozwój muzyczny człowieka, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii, red. M. Manturzewska, H. Kotarska, Warszawa 1990.
 • R. Vasta, M.M. Haith, S. A. Miller, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologia dziecka?, przeł. M. Babiuch i in., Warszawa 1995.
 • I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1979.
 • T. Kostkiewiczowa, Fonemy, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.
 • H. Rudolph Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2006.
 • B. Woynarowska, A. Kowalska, Z. Izdebski, K, Komosińska, Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Warszawa 2010.
 • G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1978.
 • I. Burczyk, Folklor dziecięcy, [w:] Wartości w muzyce. Muzyka w środowisku społecznym, t. IV, red. J. Uchyła-Zroski, Katowice 2012.
 • J. Gorzechowska, M. Kaczurbina, Mało nas. Polskie dziecięce zabawy ludowe, Warszawa 1978.
 • U. Loba-Wilgocka, Zabawa z piosenką, Poznań 1992.
 • K. Turek, Folklor dziecięcy, Katowice 2002.
 • K. Turek, Przedmowa i komentarze, [w:] Cztery pory roku w przysłowiach. Ze zbiorów prof. A. Dygacza, Katowice 2000.
 • D. Simonides, Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich, Katowice 1985.
 • J.M. Kasjan, Polska zagadka ludowa, red. L. Pszczołowska, Wrocław 1983.
 • J. Krzyżanowski, Zagadka,[w:] Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965.
 • W. Gusiew, Estetyka folkloru, tłum. T. Zielichowski, Wrocław 1974.
 • D. Simonides, Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, Wrocław 1976.
 • A. Dygacz, Pieśni ludowe miasta Katowic. Źródła i dokumentacja, Katowice 1987, s. 135.
 • K. Dadak-Kozicka, Śpiewajże mi jako umiesz, Warszawa 1992.
 • K. Stasińska, 120 lekcji muzyki w klasach 1–3, Warszawa 1995.
 • A. Stadnicki, Logorytmika i choreorytmika, Warszawa 1987.
 • J. Stadnicka, Terapia dzieci muzyką, ruchem, mową, Warszawa 1998.
 • N. Trias, S. Perez, L. Filella, 150 rytmicznych zabaw dla dzieci: spotkanie z muzyką, tłum. A. Araszkiewicz, Poznań 2011.
 • D. Wawiłow, Wszędzie pachnie czekolada, Warszawa 2012.
 • B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2011.
 • B. Toczyska, Łamańce z dedykacją czyli makaka ma Kama, Gdańsk 1998.
 • E. Wojnarowska, Ćwiczenia artykulacji jako niezbędny element pracy nad głosem, [w:] Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, red. M. Przybysz-Piwko, Warszawa 2006.
 • M. Strzałkowska, Zielony, żółty, rudy, brązowy, Poznań 2003; taż, Gimnastyka dla języka, Poznań 2004; taż, Wiersze łamiące języki, Poznań 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4f564e97-23c7-42b3-bc32-1251c621100c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.