PL EN


2020 | 392 | 40-58
Article title

Bariery zastosowania technologii mobilnych z perspektywy menedżerów hotelu

Authors
Content
Title variants
EN
Barriers to the use of mobile technologies from the perspective of hotel managers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wykorzystanie technologii mobilnych stało się integralną częścią otaczającego nas świata. Trend ten przeniósł się na płaszczyznę funkcjonowania obiektów hotelowych, gdzie zarządzanie nowoczesnymi obiektami hotelowymi jest bardzo intensywnie wspierane nowymi technologiami, w szczególności urządzeniami mobilnymi. W artykule przedstawiono charakterystykę rynku mobilnych technologii i barier ich zastosowania. Celem artykułu jest próba określenia barier w zastosowaniu mobilnych technologii z perspektywy pracowników hoteli oraz przedstawienie wynikających z tego wniosków. Dotychczasowe publikacje krajowe bazowały na ocenie i analizie popytowej strony zastosowania technologii mobilnej w branży turystycznej z wyszczególnieniem obiektów hotelowych.
EN
In the age of mobility, the use of mobile technology has become an integral part of the world around us. This trend has moved to the plane of operations on hotel facilities, where the management of modern hotel facilities is very intensively supported by new technologies in situations related to mobile devices. The letter gives the characteristics of the mobile technology market and the barriers to their use. The aim of the article is to try to combine barriers in the field of mobile technology with the perspectives of hotel employees and to select from this conclusion. Combined national publications based on the results and analyzes of the demand side using mobile technology in the field of processing, in the specification of hotel facilities.
Year
Volume
392
Pages
40-58
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Turystyki
References
 • Adukaite A., Reimann A., Marchiori E., Cantoni L. (2014), Hotel Mobile Apps. The Case of 4 and 5 Star Hotels in European German-Speaking Countries [w:] Z. Xiang, I. Tussyadiah, Information and Communication Technologies in Tourism, Springer International Publishing, New York.
 • Bocho W. (2006), Organizacja pracy w hotelarstwie, Proksenia, Kraków.
 • Buttle F. (1993), Hotel and Food Service Marketing, Cassell, London.
 • Chmielarz W., red. (2016), Mobilne aspekty technologii informacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dominik P. (2015), Zarządzanie hotelem − wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.
 • Informacje i opracowania statystyczne GUS (2000), Turystyka w 1999, Warszawa.
 • Kim J. (2014), Mobile Technology: An Exploratory Study of Hotel Managers, “International Journal of Hospitality & Tourism Administration”, Vol. 15, Iss. 4, s. 417-446.
 • Konsewicz G., Grabowski J. (1980), Hotelarstwo. Część I, CKU, Jelenia Góra.
 • Law R., Cheng I.C.C., Wang L. (2018), A Comprehensive Review of Mobile Technology Use in Hospitality and Tourism, “Journal of Hospitality Marketing & Management”, Vol. 27, No. 6, s. 626-648.
 • Milewska M., Włodarczyk B. (2018), Hotelarstwo − organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Miłosz M. (2010), Systemy mobilne [w:] J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza (t. 4), C.H.Beck, Warszawa.
 • Pakulski M., Ring M. (2011), Polski rynek mobilny [w:] D. Błaszczykiewicz (red.), Raport Mobile 2011, Internet Standard.
 • Parys T. (2016), Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych, „Studia Informatica Pomerania”, nr 3/16, s. 21.
 • Parys T. (2017), Problemy zarządzania. Bariery zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych, Wydział Zarządzania UW, nr 4, s. 24-40.
 • Pawełoszek-Korek I. (2009), Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Piasta J. (2007), Marketing w hotelarstwie, Wydawnictwo Jacek Piasta – Doradztwo, Warszawa.
 • POLSKA.JEST.MOBI 2018, http://jestem.mobi/2018/04/raport-polska-jest-mobi-2018-do-pobrania/ (dostęp: 7.01.2020 ).
 • Puciato D. (2016), Przedsiębiorstwo hotelowe, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dz.U. 2004 Nr 188, poz. 1945.
 • Sala J. (2008), Współczesne formy hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Turkowski M. (2010), Marketing usług hotelarskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 884.
 • Wielki J. (2012), Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Witkowski Cz. (1991), Podstawy hotelarstwa, DrukTur, Warszawa.
 • Witkowski Cz. (2007), Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4f726cd0-4ce8-4021-b903-803240792042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.