PL EN


2017 | 313 | 187-197
Article title

Styl życia w komunikacji społeczeństwa

Content
Title variants
EN
Life-style in social communication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tradycyjna demograficzna stratyfikacja społeczeństwa daje nam pewien opis, a nie wyjaśnienie systemu społecznego, rozumianego ponadto jako zbiór ludzi. Opis ten nie oddaje jednak stratyfikacji komunikacyjnej, gdyż fakt bycia w określonym wieku, posiadania określonej płci, wykształcenia itp. nie świadczy (w ogóle ani przyczynowo w sposób możliwy do podania, wiążący i sprawdzalny) o sposobie komunikowania, o stosowaniu odpowiednich komunikacji, o komunikacyjnym braniu udziału w generowaniu społeczeństwa. Konieczne jest zatem znalezienie komunikacyjnych wyznaczników przynależności do społeczeństwa, rozumianego jako produkt mechanizmu komunikacji.
EN
Traditional demographic stratification of society equips us with a description, but falls short of explaining the social system, which in the present approach is understood as a collection of people. This description, however, does not reflect communicational stratification, because being of a particular age, particular gender or having particular education does not indicate (either at all or causally, in a portrayable, binding or verifiable manner) one’s manner of communication, use of communications or communicational participation in generating society. It is therefore necessary to identify communicational exponents of belonging in a society understood as a product of the mechanism of communication.
Year
Volume
313
Pages
187-197
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
References
 • Fleischer M. (2007), Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Hölscher B. (1998), Lebensstile durch Werbung? Zur Soziologie der Life-Style-Werbung, Westdeutscher Verlag, Opladen.
 • janKomunikant (2012), Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Lazer W. (1963), Life Style Concepts and Marketing [w:] S.A. Greyser (ed.), Towards Scientific Marketing, American Marketing Association, Chicago, s. 140-151.
 • Luger K. (1992), Freizeitmuster und Lebensstile. Empirische Analysen zu Freizeitverhalten, expressiver Ungleichheit und Lebensqualitat in Westdeutschland, Marburg.
 • Luhmann N. (1984), Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
 • Penconek M. (2007), Badania segmentacyjne [w:] D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawinctwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Taubert P. (2006), Lebensstile und Mediennutzug. Theoretische Grundlagen und empirische Umsetzung, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhanlung, Munchen.
 • Veal A.J. (2000), Leisure and Lifestyle. A Review and Annoted Bibliography, School of Leisure, Sport & Tourism, University of Technology, Sydney.
 • Wszołek M. (2015), Reklama – operacjonalizacja pojęcia, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-50a921ce-9925-482f-a7bc-0632f9f275fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.