PL EN


2014 | 23 | 1 | 67-74
Article title

Katolickie media polskojęzyczne na Ukrainie, Białorusi i w krajach bałtyckich

Content
Title variants
EN
Polish-language catholic media in Ukraine, Belarus and the Baltic States
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to evaluate the condition and extent of impact of Polish-Catholic media among Poles living in the Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia and Estonia. The analysis further includes a short description of condition the life of Poles in the East, their perspectives of the possibility of learning Polish at school, the meaning of the Charter of the Pole, some actions of the Polish government concerning the life of Poles in the East.
Year
Volume
23
Issue
1
Pages
67-74
Physical description
Contributors
  • Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, Warszawa
References
  • Communication in Eastern Europe: The role of history, culture and media in contemporary conflicts, ed. by Casmir F., New York: Routledge 2012.
  • Dzwonkowski R., Polacy na dawnych Kresach Wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej, Lublin: Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 1994.
  • Kultury narodowe na pograniczach, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Białystok: Wydawnictwo „Trans Humana”, UwB 2006 .
  • Lewandowska S., Prasa polska emigracji wojennej 1939–1945, Warszawa: Instytut Historii PAN 1993.
  • Post-Communism and the Media in Eastern Europe, red. P.H. O’Neil, New York: Routledge 2013.
  • Słomkowska A., Kozak M., Zieliński J., Nowe regulacje prawno-organizacyjne mediów w republikach nadbałtyckich i słowiańskich byłego ZSRR, Zeszyty Prasoznawcze 37 (1994) nr 1–2, 67–82.
  • Szostakowski J., Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku. Praca doktorska przygotowana na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Jerzego Podgórskiego, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-50df979d-7e61-4a51-a0ac-3684ef894426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.