Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 11 | 1(20) | 301-306

Article title

Edukacja muzyczna a słuch fonematyczny i ich wpływ na wybrany aspekt kształcenia językowego na etapie wczesnoszkolnym

Authors

Title variants

EN
MUSIC EDUCATION IN RELATION TO PHONEMIC HEARING AND THEIR IMPACT ON THE SELECTED ASPECT OF LANGUAGE EDUCATION AT EARLY SCHOOL STAGE

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article describes the impact of phonemic hearing on selected aspects of language education of children in school classes I–III with particular emphasis on learning problems and improving writing skills of dictated texts. The author explains the difference between phonemic and musical hearing. He indicates the possibilities of phonemic hearing improvement through children’s musical education at an early school stage, which directly influances the level of verbal communication skills and educational achievements.

Contributors

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

References

 • J.E. Nowak, Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Bydgoszcz 1992.
 • K. Lewandowska, Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym, Warszawa 1978
 • E.M. Skorek, Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2010.
 • Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, s. 47.
 • Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1978, s. 82.
 • D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia języka polskiego, Warszawa 2000.
 • I. Styczek, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego (komentarz i tablice), Warszawa 1982.
 • I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1978.
 • H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1975.
 • M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2005.
 • H. Cesarz, Muzykoterapeuta dźwiękiem mówiący, czyli kilka refleksji na temat komunikacji za pomocą instrumentu, „Muzykoterapia Polska” 2003, nr 2 (6).
 • E. Galińska, Muzyka w terapii. Psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy jej działania, [w:] Człowiek – muzyka – psychologia. Książka dedykowana Profesor Marii Manturzewskiej, Warszawa 2000.
 • J. Habela, Słowniczek muzyczny, Kraków 1998.
 • J.R. Taylor, Gramatyka kognitywna, Kraków 2007.
 • J. Ratyńska, Metoda Tomatisa w zaburzeniach głosu i mowy, Warszawa 2002.
 • R. Grela-Goryczka, Charakterystyka wybranych aspektów percepcji słuchowej u dzieci dyslektycznych, [w:] „Annales Uniwersitas Maria Curie-Skłodowska”, Lublin 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-5196a167-43e3-442f-81eb-8bd24579169c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.