PL EN


2017 | 342 | 131-147
Article title

Rola wdrażania kokpitu menedżerskiego w systemie BI do zarządzania ryzykiem w organizacji na przykładzie banku spółdzielczego

Content
Title variants
EN
The role of dashboard implementation in BI system for risk management in organization. Case study of cooperative bank
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było określenie roli nowoczesnych narzędzi Business Intelligence na kokpicie menedżerskim, wykorzystywanych do wspomagania zarządzania ryzykiem. W artykule przedstawiono proces wdrażania kokpitu menedżerskiego w systemie Business Intelligence dla potrzeb zarządzania ryzykiem w organizacji. Scharakteryzowano kluczowe mierniki i wskaźniki wykorzystywane do zarządzania ryzykiem w organizacji oraz przedstawiono formy ich prezentacji na kokpicie menedżerskim. Jako przykład wykorzystano wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym. Omówiono zastosowania kokpitu menedżerskiego uwzględniające analityczne i graficzne narzędzia do wizualizacji danych na kokpicie.
EN
The article presents the implementation of dashboards in Business Intelligence system for risk management within the organization. The aim of the article was to determine the role of new business intelligence tools in the cockpit managerial, used to support risk management. The article describes the key metrics and indicators used for risk management in the organization and presented the forms of their presentation on the dashboard. As an example, the authors present the implementation of the risk management system in a cooperative bank. The authors analyzed the use of dashboards, taking into account analytical and graphical tools for data visualization on the dashboard.
Year
Volume
342
Pages
131-147
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
References
 • Alexander M., Walkenbach J. (2011), Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Buchnowska D. (2010), Wykorzystanie narzędzi Business Intelligence do budowania lojalności klientów [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji 2010, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 145-157.
 • Cichowicz E., Nowak A.K. (2015), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranych bankach w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 1, s. 103-128.
 • Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2015), Implementation of Business Intelligence Performance Dashboard for the Knowledge Management in Organization, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 82, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 43-60.
 • Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P. (2014), Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)”, nr 2(32), M. Nycz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 64-77.
 • Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2014), Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach BI w organizacji, „Przegląd Teleinformatyczny”, t. 2, nr 1-2(37), A. Donigiewicz (red.), Instytut Teleinformatyki i Automatyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, s. 3-16.
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2011), Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Januszewski A. (2008), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2, Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kupczak P., Turek T. (2013), Bariery wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w działach administracji wyższej uczelni publicznej, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 29, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 151-162.
 • Michalski A., red. (2000), Elementy wspomagania decyzji w sintegrowancyh systemach kierowania produkcją, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Olszak C.M. (2004), Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji 2004, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 339-346.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2009), Kontroling w organizacji i zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2015a), Kokpit menedżerski jako narzędzie do wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu [w:] M. Pańkowska (red.), Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 188-212.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2015b), Spersonalizowany kokpit menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria” nr 216, M. Pańkowska, E. Abramek (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 106-117.
 • Zawarska J. (2012), Identyfikacja i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1(1), A. Antonowicz (red.), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 65-75.
 • Ziuziański P. (2014), Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i Implikacje Interdyscyplinarne”, z. 1, Z.E. Zieliński (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, s. 60-69.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M. (2014), Projektowanie interaktywnych kokpitów menedżerskich zorientowanych na użytkownika, „Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka”, vol. 4, Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont”, Wrocław, s. 32-38.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M. (2015), Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowania decyzji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 77, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 311-322.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2014), E-health Artificial Intelligence System Implementation: Case Study of Knowledge Management Dashboard of Epidemiological Data in Poland, “International Journal of Biology and Biomedical Engineering”, Vol. 8, s. 164-171.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2015), Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów, „E-mentor”, nr 3(60).
 • [www 1] http://www.stratexsystems.com/blog/2013/1/30/kpis-kris-kcis-are-they-different-if-so-does-it-really-matte.html (dostęp: 27.11.2015).
 • [www 2] http://www.dundas.com/blog-post/kpi-vs-kri-the-difference-and-the-importance/ (dostęp: 27.11.2015).
 • [www 3] http://skuteczneraporty.pl/blog/dodatek-sparklines-for-excel-cz-2-wykresyprzebiegu-w-czasie/ (dostęp: 27.11.2015).
 • [www 4] http://skuteczneraporty.pl/blog/dodatek-sparklines-for-excel-cz-3-wykrespociskowy/ (dostęp: 27.11.2015).
 • [www 5] http://www.rudnicki.com.pl/pub/RM_05.pdf (dostęp: 27.11.2015).
 • [www 6] http://prawomiejscowe.pl/institution/19843/legalact/154484/19843/htmlpreview (dostęp: 27.11.2015).
 • [www 7] https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.alebank.pl//images/stories/pisma/nbs/2010/2010.12/nbs.2010.12.065-068.pdf (dostęp: 27.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-51e68ee5-0a3a-4513-bed9-0fab55b3beba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.