Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 1(4) | 11-30

Article title

Zły bohater – niemoralny gracz? Projekt badawczy

Selected contents from this journal

Title variants

EN
IS A BAD HERO AN IMMORAL PLAYER? A RESEARCH PROJECT

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article describes a research project on storytelling role-playing games that has been created and conducted by us. The research we have undertaken stems from the numerous controversies which concern the exposure (during RPG sessions) of behaviours, attitudes and emotions which are beyond or even actively break accepted moral principles. Because of the lack of detailed analyses of this phenomenon, we have designed a questionnaire to describe the context and manner in which morally unaccepted elements appear and the potential consequences of this process.

Journal

Year

Issue

Pages

11-30

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. Dawida 1 50-527 Wroclaw, Poland

References

 • Abeyta, S., Forest, J. (1991). Relationship of Role-Playing Games to Self-Reported Criminal Behaviour. Psychological Reports, 69, 1187-1192.
 • Bandura, A. (2007). Teorie społecznego uczenia się (tłum. J. Kowalczewska, J. Radzicki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Busse-Brandyk, A. (2006). Narracyjna odmiana gier fabularnych jako forma wspierająca proces rozwoju osoby w paradygmacie psychoanalitycznym. Wrocław: niepublikowana praca magisterska.
 • Busse-Brandyk, A., Chmielewska-Łuczak, D. (2009). Narracyjne gry fabularne jako droga do nieświadomości. Homo Ludens, 1(1), 61-74.
 • Cardwell, P. (1994). The Attacks on Role-Playing Games. Skeptical Inquirer, 18(2), 157-165.
 • Chmielewska-Łuczak, D. (2007). Hic sunt leones: współczesna literatura fantastyczna dla dzieci. W: J. Deszcz-Tryhubczak, M. Oziewicz (red.), Rozważając fantasy. Etyczne, dydaktyczne i terapeutyczne aspekty litaratury i filmu fantasy. Wrocław: Atut.
 • Chmielnicka-Kuter, E. (2005). Wyobrażone postacie i ich autorzy. Analiza wzajemnych odniesień na przykładzie zjawiska gier fabularnych. Przegląd Psychologiczny, 48(1), 53-57.
 • Dudek, Z.W. (1997). Na początku była nieświadomość. Psychologia dziecka według Junga. Warszawa: Eneteia.
 • Dudek, Z.W. (2006). Podstawy psychologii Junga. Warszawa: Eneteia.
 • Erikson, E. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo (tłum. P. Hejmej). Poznań: Rebis.
 • Freud, A. (1997). Ego i mechanizmy obronne (tłum. M. Ojrzyńska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Freud, Z. (1976). Poza zasadą przyjemności (tłum. J. Prokopiuk). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Freud, Z. (2003). Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne (tłum. W. Szewczuk). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Freud, Z. (2004). Wstęp do psychoanalizy (tłum. S. Kempner, W. Zaniewicki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzybkowska, D. (2001). Gry fabularne – ontologia, komunikacja, zjawisko społeczno-kulturowe. Literatura Ludowa, 3.
 • Hickman, T. (1989). The Ethics of Fantasy – On Starting a Dialogue About Role-Playing Games. Gateways, July, 32-36.
 • Jacobi, J. (1993). Psychologia C.G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła (tłum. Łopacewicz S.). Warszawa: Wydawnictwo Wodnika.
 • Jung, C.G. (1993). Archetypy i symbole (tłum. J. Prokopiuk). Warszawa: Czytelnik.
 • Jung, C.G. (1993). Wspomnienia, sny, myśli (tłum. R. Reszke, L. Kolankiewicz). Warszawa: Wydawnictwo Wrota.
 • Kohlberg, L. (1969). Stage and Sequence. The Cognitive Developmental Approach to socialization. W: D.A. Goslin (red.), Handbook of Socialization. Theory and Research. Chicago: Rand Mc Nally.
 • Kohlberg, L. (1984). Essays in Moral Development, t. II: The Psychology of Moral Development. New York: Harper and Row.
 • Matelly, J.H. (1997). Jeu de rôle & crime. Casus Belli, 101, Jan., 72-74.
 • Ross, V., Marshall, H., Scott, M. (2004). Psychologia dziecka (tłum. rozdz. 14. A. Piotrowska). Warszawa: WSiP.
 • Sharp, D. (1998). Leksykon pojęć i idei C.G. Junga (tłum. J. Prokopiuk). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskie.
 • Skinner, B. (1978). Poza wolnością i godnością (tłum. W. Szelenberger). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Smolski, R., Smolski, M., Stadtmüller, E.H. (1999). Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska. Wrocław: Wydawnictwo Europa.
 • Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 1). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Szeja, J. (2002), Między baśnią a dramą. Narracyjne gry fabularne i konteksty kulturowe. Kultura Popularna, 1(1).
 • Wygotski, L. (1995). Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka (tłum. A. Brzezińska, T. Czub). W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i w świecie języka. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S. (2004). Psychologia dziecka (tłum. M. Babiuch, A. Ciechanowicz, E. Czerniawska, A. Matczak, A. Piotrowska, Z. Toeplitz). Warszawa: WSiP.
 • Zagórska, W. (2004), Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Kraków: Universitas.
 • Zimbardo, P. (1999). Psychologia i życie (tłum. rozdz. 16. J. Radzicki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-52280b7a-9830-4d17-b9d1-a182a6b131ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.