Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 107-119

Article title

Próba określenia znaczenia portu morskiego w Kołobrzegu dla lokalnego rynku pracy

Authors

Content

Title variants

EN
An attempt to determine the significance of the Kołobrzeg sea port for the local labor market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem artykułu było określenie znaczenia portu w Kołobrzegu dla lokalnego rynku pracy. W artykule podjęto próbę oszacowania zatrudnienia we wszystkich realizowanych przez port rodzajach działalności. Uwzględniono zatrudnienie bezpośrednio oraz pośrednio związane z działalnością portu. Ze względu na skalę oddziaływania portu, jego znaczenie dla rynku pracy odniesiono do obszaru powiatu. Port w Kołobrzegu wywiera znaczny wpływ na lokalny rynek pracy, przyczyniając się do obniżenia stopy bezrobocia. Jej dalszego spadku należy dostrzegać w rozwoju działalności rekreacyjno-sportowej oraz przeładunkowej. Ze względu na utrzymujący się od lat niski stan zasobów ryb bałtyckich, nie należy się spodziewać wzrostu zatrudnienia w działalności rybackiej portu.
EN
The main objective of this article was to determine the significance of the Kołobrzeg sea port for the local job market. The author attempts to estimate employment in all types of activity realized in the port, i.e. sports and recreation, sea fishing, and cargo handling. The estimates include the employment directly and indirectly connected with the port's operational activity. Due to the port’s area of influence, its significance for the job market was related to the total area of the county. The Kołobrzeg sea port exerted a great influence on the local labor market, significantly reducing the unemployment rate. The reasons for the rate’s further decrease should be sought in the development of the sports and recreation, and the transshipment activities of the port. Due to the persistently low level of fish stocks in the Baltic sea, development of the fishing activity should not be expected.

Year

Volume

286

Pages

107-119

Physical description

Contributors

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Marketingu

References

 • Bernacki D. (2001), Wkład gospodarki morskiej i portów morskich w integracją gospodarczą kraju [w:] E. Urbańczyk (red.), Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Dunin-Kwinta I. (2000), Wielowariantowy model redukcji nakładu połowowego z uwzględnieniem skutków społecznych w rejonach nadmorskich [w:] J. Zieziula (red.), Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackie w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ekspert - SITR, Koszalin.
 • Dunin-Kwinta I. (2010), Jaka flota na Bałtyk, "Wiadomości Rybackie", nr 177.
 • Grzelakowski A.S. (2002), Bariery i szanse rozwoju małych portów polskiego wybrzeża w perspektywie akcesji do UE [w:] A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka (red.), Małe porty polskiego wybrzeża - stan obecny i perspektywy ich rozwoju, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.
 • GUS (2014), Rocznik Statystyki Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 • Hernik J., Ściana W. (2014), Funkcja handlowa małych portów pomorza środkowego na przykładzie porty morskiego Darłowo, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 313, Oeconomica 76, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin.
 • Miszczuk J. (1999), Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej [w:] Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne, XV Sejmik Morski, Wydawnictwo Foka, Szczecin.
 • Nowaczyk P. (2015), Znaczenie działalności rekreacyjno-sportowej w małych portach morskich w Polsce dla społeczno-gospodarczego rozwoju gmin nadmorskich, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", nr 51, s. 37-43.
 • Pluciński M. (2003), Symbioza miejsko-portowa warunkiem konkurencyjności współczesnego portu [w:] J. Neider (red.), Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szczurek W. (2002), Działalność gospodarcza gmin w portach morskich, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szwankowska B. (2003), Porty lokalne w polityce przestrzennej państwa i samorządów [w:] J. Neider (red.) Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Waśkiewicz J. (2009), Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w świetle badań w 2008 r., "Transport Samochodowy" nr 1.
 • Zieziula J., Nowaczyk P. (2011), Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce, PTE, Szczecin.
 • [www 1] http://ec.europa.eu./fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.SearchSimple& country=POL (dostęp: 22.09.2016).
 • [www 2] http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/36560- kolobrzeg-poprawi-sie-dostep-do-portu-prace-trwaja (dostęp: 22.09.2016).
 • [www 3] https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/statystyka-badania-i-analiza/podstawowedane- o-bezrobociu/ (dostęp: 22.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-527ae622-b3f9-486a-b085-593e8d12139b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.