PL EN


2017 | 341 | 54-70
Article title

Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju nowych funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania w ramach koncepcji big management

Content
Title variants
EN
Information technologies as a factor of developing the new functionality of integrated management systems under the big management conception
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Integrated Management Information Systems should enable to process not only large amounts of unstructured data, but also to have the ability to analyze the real significance of phenomena occurring in the organization’s environment. This paper highlights how new information technologies affect to the development of an integrated management system, its new functionality, and how they allow to the introduce a new management conception, called Big Management.
EN
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania powinny umożliwiać nie tylko przetwarzanie dużych ilości nieusystematyzowanych danych, ale również posiadać funkcje umożliwiające analizę rzeczywistego znaczenia zjawisk zachodzących w otoczeniu organizacji. W niniejszym artykule wskazano, w jaki sposób nowe technologie informacyjne wpływają na rozwój struktury zintegrowanego systemu zarządzania, nowych jego funkcjonalności oraz umożliwiają wprowadzenie nowej koncepcji zarządzania określanej jako big management.
Year
Volume
341
Pages
54-70
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
References
 • Abramowicz W., Filipowska A., Małyszko J., Wagner T. (2015), Lemmatization of Multi-Word Entity Names for Polish Language Using Rules Automatically Generated Based on the Corpus Analysis, „Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics”.
 • Adamczewski P. (2003), Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. III, Mikom, Warszawa.
 • Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. (2011), Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Big Data What It Is and Why It Matters, http://www.sas.com/en_us/insights/bigdata/what-is-big-data.html (dostęp: 15.03.2016).
 • Bytniewski A. (2012a), Robotyzacja systemu rachunkowości jako sposób wspomagania rachunkowości zarządczej i controllingu [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 251.
 • Bytniewski A. (2012b), Technologie sieciowe i ich wpływ na reengineering procesów biznesowych i systemów informatycznych zarządzania [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO 2012, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Bytniewski A. (2013), Podsystem CRM jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bytniewski A. (2015), Podsystem finansowo-księgowy jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu [w:] E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bytniewski A. (red.) (2015), Architektura zintegrowanego systemu zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bytniewski A. (2016), Podsystem controllingu w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu [w:] Rachunkowość a controlling, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 440.
 • Bytniewski A., Hernes M. (2016), Kognitywny zintegrowany system informatyczny zarządzania wspomagający Big Management, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 23, t. 1.
 • Chomiak-Orsa I., Perechuda K., Hołodnik D. (2013), Relacyjne modele biznesu w kreowaniu przedsiębiorczości [w:] A. Nowicki, D. Jelonek (red.), Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Davenport T.H., Paul B., Bean R. (2012), How ‘Big Data’ Is Different, „MIT Sloan Management Review”, Vol. 54, No. 1.
 • Drucker P.F. (2000), Management Challenges for 21st Century, Harper Business, New York.
 • Dokumentacja ogólna systemu Xpertis firmy Macrologic (2014).
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2011), Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, „Master of Business Administration”, Vol. 19, No. 1.
 • Hernes M. (2014), A Cognitive Integrated Management Support System for Enterprises [w:] D. Hwang, J. Jung, N.T. Nguyen N (eds.), Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 8733, Springer-Verlag.
 • Hernes M., Bytniewski A. (2017), Towards Big Management [w:] D. Król, N.T. Nguyen, K. Shirai (eds.), Advanced Topics in Intelligent Information and Database Systems, „Studies in Computational Intelligence”, Vol. 710, Springer International Publishing.
 • Jennings N.R., Moreau L., Nicholson D., Ramchurn S., Roberts S., Rodden T., Rogers A. (2014), Human-Agent Collectives, „Communications of the ACM”, Vol. 57(12).
 • Lech P. (2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa.
 • Lenart A. (2010), Systemy ERP, Systemy CRM [w:] St. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.
 • Mejssner B., Chmura i hybryda, czyli najważniejsze modele ERP, https://www.computerworld.pl/news/Chmura-i-hybryda-czyli-najwazniejsze-modele-ERP,404261.html (dostęp: 23.01.2016).
 • Pawlik M. (2017), BPSC: Perspektywy ERP 2017, https://www.erp-view.pl/wiadomosci/bpsc_perspektywy_erp_2017.html (dostęp: 8.03.2017).
 • Pawłowicz W., (2016), Microsoft stawia na chmurę, mobilność i sztuczną inteligencję, „Computerworld”, nr 12.
 • [www 1] http://www.erp-view.pl/business_intelligence/w_2017_roku_analityka_big_data_nie_zwolni _tempa.html (dostęp: 6.01.2017).
 • [www 2] http://www.sage.erp-view.pl/wiadomosci/chmura_czy_chmura_oto_jest_pytanie.html (dostęp: 21.05.2013).
 • [www 3] http://www.erp-view.pl/crm/6_prognoz_dla_crm_na_2017.html (dostęp: 6.01. 2017).
 • [www 4] http://www.erp-view.pl/crm/crm_to_strategia_dla_organizacji_skoncentrowanych_na_kliencie.html (dostęp: 5.01.2017).
 • [www 5] http://www.erp-view.pl/it_solutions/5_powodow_dla_ktorych_chmurowa_transformacja_zaraz_sie_zacznie.html (dostęp: 4.01.2017).
 • [www 6] http://www.erp-view.pl/artykuly/produkcja_w_poszukiwaniu_wydajnosci.html (dostęp: 6.01.2017).
 • [www 7] http://ifs.erp-view.pl/ifs/firma_ifs_uruchamia_nowa_rozszerzona_wersje_rozwiazania_ifs_zarzadzanie_pracownikami_mobilnymi.html (dostęp: 24.01.2017).
 • [www 8] http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7448:zmiany-jutra-zaczynaj-si-dzisiaj&catid=115:erp&Itemid=461(dostęp: 23.04.2013).
 • [www 9] http://www.erp-view.pl/erp/prognozy_rynku_erp_okiem_menedzerow_unit4_teta.html (dostęp: 4.02.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-530d7f45-6399-4e69-9ee1-b2be09f89787
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.