PL EN


2016 | 289 | 191-204
Article title

Prognozowanie i symulacja kryzysów na przykładzie systemów reagujących na zmiany

Content
Title variants
EN
Forecasting and simulation of crises on the example system responsive to change
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko kryzysu analizowane było wielokrotnie w literaturze ekonomicznej na podstawie różnych przesłanek. W niniejszym artykule uwaga do tematyki kryzysów skupiona została na podejściu systemowym. Zanalizowano prognozowanie lub antycypację stabilności kryzysów przy marginalnych zmianach parametrów modelu. Wprowadzono swoistą miarę stabilności systemu ze względu na różnorodność stanów w systemie i zmiany w modelu struktury. Wnioski z przeprowadzonych obliczeń potwierdzają zasadność takiego podejścia. Są one zbieżne z wykazywanymi w teoriach ekonomicznych ogólnymi prawidłowościami względem reakcji systemu na zmiany. Zaobserwowano analogie zachowania się systemów gospodarczych oraz finansowych w warunkach kryzysowych i postkryzysowych.
EN
The phenomenon of the crisis was analyzed repeatedly in the economic literature based on different premises. In the article attention to the subject of crises is focused on systems approach. Forecasting or anticipating stability crises are analyzed with marginal changes in the model parameters. Introduced a specific measure of the stability of the system due to the diversity of states in the system and changes in the model structure. Conclusions from the calculations confirm the validity of this approach. They are consistent with those indicated in the economic theories general laws in reaction to changes in the system. Observed parallels the behavior of the system of economic and financial conditions of crisis and post crisis.
Year
Volume
289
Pages
191-204
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
  • Artiuchow W.W. (2009), Obszczaja teoria systemów. Samoorganizacja, stabilność, rożnorodność, kryzysy, URSS, Moskwa.
  • Havil J. (2003), Gamma: Exploring Euler's Constans Princeton, Princeton University Press, New York, s. 86-88.
  • Poston T., Stewart I. (1996), Catastrophe Theory and its Applications, Courier Dover Publications, Mineola, New York.
  • Skorobogatow G.A. (1984), Bnezemnye cywilizacji obnarużeny? "Chemia i Zin", nr 12, s. 118.
  • Szkutnik W. (2014), System ekonomiczny a samoorganizacja - zróżnicowania w kontekście teorii systemu, stabilności, rozmaitości i kryzysu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, nr 181, s. 62-100.
  • Szkutnik W. (red.) (2016), Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-53293d5e-f5b4-463e-bacb-da36c4658da1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.