PL EN


2016 | 284 | 128-139
Article title

Ujawnienia pozafinansowe dotyczące działań badawczo rozwojowych w sprawozdaniach zarządów spółek biotechnologicznych

Content
Title variants
EN
R&D disclosure in annual reports of biotechnological companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Widoczny wzrost nakładów bieżących i inwestycyjnych na badania i rozwój (B+R) w polskich przedsiębiorstwach na przestrzeni ostatnich lat spowodował, że od spółek biotechnologicznych, których działalność opiera się głównie na prowadzeniu działań badawczo- rozwojowych oczekuje się rzetelnego i wiarygodnego informowania interesariuszy o efektach prowadzonej działalności. Celem artykułu jest ocena jakości ujawnień pozafinansowych z zakresu B+R w sprawozdaniach zarządów polskich spółek biotechnologicznych notowanych na giełdzie oraz zbadanie korelacji indeksu ujawnień DindexB+R ze zmiennymi finansowymi i jakościowymi. W artykule zaprezentowane zostaną również dobre praktyki raportowania wiodącej w Europie spółki farmaceutycznej Novartis.
EN
A noticeable increase in current and investment R&D expenditures in Polish enterprises has implied that biotechnological companies which are strongly involved in that kind of activities are expected, more than ever before, to report on R&D in comprehensive, accurate and reliable manner. The paper investigates R&D disclosure quality in annual reports of Polish enterprise listed on the Warsaw Stock Exchange. It examines correlations between disclosure index and financial and qualitative measures. The paper presents also disclosure practices of well-known European pharmaceutical company.
Year
Volume
284
Pages
128-139
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
References
 • Boudreau K.J., Lakhani K.R. (2015), "Open" Disclosure of Innovations, Incentives and Follow-On Reuse: Theory on Processes of Cumulative Innovation and a Field Experiment in Computational Biology, "Research Policy", nr 44(1), s. 4-19.
 • Dedman E., Lin S.W.J., Prakash A.J., Chang Ch.H. (2008), Voluntary Disclosure and its Impact on Share Prices: Evidence From the UK Biotechnology Sector, "Journal of Accounting and Public Policy", 27(3), s. 195-216.
 • Dyczkowska J. (2016), Prezentacja kosztów B+R w raportach rocznych europejskich spółek biotechnologicznych, PN UE "Rachunek kosztów. Rachunkowość Zarządcza. Controlling", nr 424.
 • Entwistle G.M. (1999), Exploring the R&D Disclosure Environment, "Accounting Horizons", nr 13(4), s. 323-342.
 • Eurostat (2008), Working Group Meeting on Statistics on Science, Technology and Innovation, Luxembourg 27-28 November.
 • FASB (2001), Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures, Steering Committee Report. Business Reporting Research Project, Norwalk, CT.
 • Felin T., Zenger T.R. (2014), Closed or Open Innovation? Problem Solving and the Governance Choice, "Research Policy", nr 43(5), s. 914-925.
 • Gu F., Li J.Q. (2003), Disclosure of Innovation Activities by High-Technology Firms, "Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics", nr 10(2), s. 143-172.
 • GUS (2014), Biotechnologia w Polsce w 2013 r., Wyniki badań GUS, Warszawa.
 • Hall B.H., Mairesse J. (2006), Empirical Studies of Innovation in The Knowledge-Driven Economy, "Economics of Innovation and New Technology", nr 15(4/5), s. 289-299.
 • Inauen M., Schenker-Wicki A. (2012), Fostering Radical Innovations With Open Innovation, "European Journal of Innovation Management", nr 15(2), s. 212-231.
 • Jones D.A. (2007), Voluntary Disclosure in R&D-Intensive Industries, "Contemporary Accounting Research", nr 24(2), s. 489-522.
 • La Rosa F., Liberatore G. (2014), Biopharmaceutical and Chemical Firms' R&D Disclosure, and Cost of Equity: The Impact of The Regulatory Regime, "European Management Journal", nr 32(5), s. 806-820.
 • Laursen K., Salter A. (2014), The Paradox of Openness. Appropriability, External Search and Collaboration, "Research Policy", nr 43(5), s. 867-878.
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 248.
 • Nekhili M., Boubaker S., Lakhal F. (2012), Ownership Structure, Voluntary R&D Disclosure And Market Value of Firms: The French Case, "International Journal of Business", nr 17(2), s. 126-140.
 • [www 1] http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html, Scoreboard 2014 Ranking Top World 2500 Companies (dostęp: 21.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-53e68fa7-3fcf-4256-ab24-fd9b103ab3f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.