PL EN


2017 | 310 | 68-79
Article title

Redystrybucja podatkowa w Polsce i na Węgrzech na tle rozwiązań stosowanych w państwach opiekuńczych

Content
Title variants
EN
Income redistribution by taxes in Poland and Hungary against solutions in welfare states
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Redystrybucja dochodów prowadzona jest za pomocą transferów socjalnych i podatków. Redystrybucja podatkowa opiera się głównie na opodatkowaniu dochodów osobistych i uzupełniana jest podatkiem od wartości dodanej. W artykule opisana została redystrybucja podatkowa w Danii i Szwecji, wzorcowych państwach opiekuńczych. Na ich tle dokonano analizy redystrybucji podatkowej w Polsce i na Węgrzech. Kraje te często są ze sobą porównywane, ze względu na sposób i efekty budowy gospodarki rynkowej oraz nowoczesnego społeczeństwa.
EN
The redistribution of income is realized through social transfers and taxes. Redistribution of income through taxes is based mainly on personal income tax (PIT) and is complemented by the value added tax (VAT). The article described the redistribution by taxation in Denmark and Sweden, the standard welfare states. Then, for comparison, examined the same type of redistribution of income in Hungary and Poland. These countries also often compared with each other because of the way and the effects of building a market economy and modern society.
Year
Volume
310
Pages
68-79
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Polityki Gospodarczej
References
 • Ćwikliński H. (2004), Doktryna państwa opiekuńczego [w:] H. Ćwikliński (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Eurostat (2014), Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2014 edition, Luxembourg.
 • Eurostat (2015), Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2015 edition, Luxembourg.
 • Gilder G. (2001), Bogactwo i ubóstwo, Zysk i S-ka, Poznań.
 • OECD (2008), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2016), Taxing Wages 2016, OECD Publishing, Paris.
 • Prasad N. (2008), Policies for Redistribution: The Use of Taxes and Social Transfers, International Institute for Labour Studies, DP/194/2008, Geneva.
 • Rabushka A. (1996), Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki, CAS, Warszawa.
 • Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szczodrowski G. (2015), Redystrybucja podatkowa w krajach nordyckich [w:] D. Filar, M. Brycz (red.), Uwarunkowania równowagi makroekonomicznej i stabilności społecznej w krajach nordyckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [www 1] http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Global-tax-policyoutlook---Country-list (dostęp: 2.12.2014).
 • [www 2] http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/global-tax-policy-outlook---country-list (dostęp: 2.10.2016).
 • [www 3] www.skm.dk (dostęp: 29.09.2016).
 • [www 4] https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/vat_rates_en.pdf (dostęp: 15.09.2016).
 • [www 5] www.skatteverket.se (dostęp: 28.09.2016).
 • [www 6] http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-personal-tax-guide---countrylist (dostęp: 17.09.2016).
 • [www 7] www.pit.pl (dostęp: 20.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5418de3a-226a-4f42-940a-8ddc82b0e4e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.