Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(13) | 25-39

Article title

TURYSTYKA DŹWIĘKOWA JAKO NOWA FORMA TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ

Content

Title variants

EN
SOUND TOURISM AS A NEW FORM OF SUSTAINABLE TOURISM

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy turystyki dźwiękowej – nowej formy turystyki, polegającej na podróżowaniu do miejsc charakteryzujących się wyjątkowością akustyczną lub występowaniem unikalnych krajobrazów dźwiękowych. Celem artykułu jest analiza relacji między turystyką dźwiękową a rozwojem zrównoważonym. Turystyka dźwiękowa została przedstawiona jako zgodna z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ponadto wskazano potencjał krajobrazów dźwiękowych dla rozwoju turystyki zrównoważonej.
EN
The paper deals with the sound tourism –a new form of tourism, which is based on travelling to places with unique acoustic characteristics or unique soundscapes. The aim of the article is to analyze the relationship between sound tourism and sustainable tourism. The paper demonstrates that sound tourism conforms to the idea of sustainable development. It also highlights the fact that soundscapes should be protected given the opportunities they offer for sustainable development

Year

Issue

Pages

25-39

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

References

 • 1. Bernat S., Atrakcyjność dźwiękowa polskich parków narodowych, „Studia i Materiały CEPL” 2011, R. 13, nr 3 (28).
 • 2. Bernat S., Inicjatywy publiczno-prywatne w zakresie kształtowania krajobrazu dźwiękowego w Polsce, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 2008, nr 10.
 • 3. Bernat S., Krajobraz dźwiękowy doliny Bugu, „Annales UMCS” 1999, Sec. B, Vol. 54, No. 15.
 • 4. Bernat S., Potencjał turystyki dźwiękowej, „Turystyka kulturowa” 2014, nr 6.
 • 5. Bernat S., Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” 2010, Vol. 5, No. 1.
 • 6. Bernat S., Przez krajobrazy dźwiękowe świata. Wędrówka w Internecie, „Geografia w szkole” 2008, nr 1.
 • 7. Buczkowska K., Kulturowa turystyka eventowa, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Wyd. AWF, Poznań 2009.
 • 8. Dann G., Jacobsen J.K.S., Tourism smellscapes, „Tourism Geographies” 2003, Vol. 5, Issue 1.
 • 9. Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. S. Bernat, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 2008, nr 11.
 • 10. Humboldt A., Podróże po Ameryce Podzwrotnikowej. Wybór, Książka i Wiedza, Warszawa 1959.
 • 11. Janeczko E., Anderwald D., Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, „Studia i Materiały CEPL” 2011, R. 13, nr 2 (27).
 • 12. Kapuściński R., Lapidaria, Czytelnik, Warszawa 2002.
 • 13. Kapuściński R., Lapidarium III, Czytelnik, Warszawa 1997.
 • 14. Kołacki R., Prezentacja multimedialnego projektu Tonopolis. Rola krajobrazu dźwiękowego turystyce miejskiej Torunia, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 2011, nr 15. 65 Dann G., Jacobsen J.K.S., Tourism smellscapes, „Tourism Geographies” 2003, Vol. 5, Issue 1. Turystyka dźwiękowa jako nowa forma turystyki zrównoważonej 37
 • 15. Kruczek Z., Atrakcje turystyczne, Proksenia, Kraków 2011.
 • 16. Lebiedowska B., Silence as a competitive tourist product, „Polish Journal of Sport and Tourism” 2009, 16 (3).
 • 17. Lebiedowska B., Some aspects of sustainable development in tourism of metropolises and metropolitan regions. Sustainable tourism in metropolises, „Polish Journal of Sport and Tourism” 2010, 17 (3).
 • 18. MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2005.
 • 19. Miedzińska I., Krajobraz dźwiękowy w turystyce kulturowej – peregrynacje muzyczne, [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Wyd. AWF, Poznań 2008.
 • 20. Musiatewicz J., Labirynt zmysłów, „Obyczaje” 2002, nr 9–10.
 • 21. Myga-Piątek U., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, „Problemy Ekorozwoju” 2011, Vol. 6, No. 1.
 • 22. Nacher A., Sto tysięcy miliardów dźwięków, „Kultura Współczesna” 2010, nr 3 (85).
 • 23. Pawłowska K., Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu, „Prace Kulturoznawcze” 2012, nr 13, Audiosfera miasta.
 • 24. Pawłowski A., Rewolucja rozwoju zrównoważonego, „Problemy Ekorozwoju” 2009, Vol. 4, No. 1.
 • 25. Poczta J., Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju, „Turystyka kulturowa” 2013, nr 4.
 • 26. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju” 2006, Vol. 1, No. 2.
 • 27. Świdrak K., Ucho na świat. Wywiady K. i K. Świdraków, Carta Blanca, Warszawa 2010.
 • 28. Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010.
 • 29. Urry J., Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007.
 • 30. Wagner M., Nowakowski W., Czarnowska K., Zanieczyszczenie hałasem Tatrzańskiego Parku Narodowego, „Aura” 2006, nr 9.
 • 31. Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008.
 • 32. Zajadacz A., Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 3, Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Seria: Turystyka i rekreacja – Studia i Prace, nr 3, Wyd. UAM, Poznań 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-54e5ef5e-0a15-4370-b92a-419c08c6c5c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.