PL EN


2016 | 268 | 226-235
Article title

Wycena kapitału intelektualnego a prezentacja w sprawozdaniach finansowych na przykładzie wybranych spółek przemysłu metalowego w Polsce

Content
Title variants
EN
The evaluation of the intellectual capital but the presentation of companies in financial statements on the example chosen of the metallurgical industry in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty wybranych metod wyceny kapitału intelektualnego, analiza wartości kapitału intelektualnego badanych spółek polskiego przemysłu metalowego przy użyciu wskazanych metod oraz określenie możliwości ujęcia wartości kapitału intelektualnego w sprawozdaniu finansowym. W artykule jako podstawowe metody badawcze wykorzystano analizę literatury oraz sprawozdań finansowych i danych giełdowych wybranych spółek. Zastosowano również metody indukcji i dedukcji.
EN
Introducing nature of chosen methods of measurement to the value of the intellectual capital is a purpose of the article, the value engineering of the intellectual capital of examined companies of the Polish metal industry of methods at using shown and determining the possibility of including the value of the intellectual capital in the financial statement. In drawing up, as essential research methods, analysis was used literatures and of financial statements and stock market data of chosen companies. Metods the ones they backed up with the method of the induction and the deduction.
Year
Volume
268
Pages
226-235
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Rachunkowości
References
  • Beyer K. (2014), Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, t.1, nr 38, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Dobija M., red. (2014), Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
  • Mazur A. (2015), Schyłek teorii wartości w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 82 (18).
  • Niemczyk L. (2014), Raport finansowy o kapitale intelektualnym. Załącznik do sprawozdania finansowego „INNpuls” Sp. z o.o. za 2014 rok, oprac. L. Niemczyk, www.pacioli-institute.com (dostęp: 8.02.2016).
  • Niemczyk L. (2015), Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowości – przyczynek do badań interdyscyplinarnych, „e-mentor”, nr 2 (59).
  • Nita B. (2013), Wycena kapitału intelektualnego w raportach menedżerskich, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 60.
  • Paliszkiewicz J.O. (2009), Próby wyceny kapitału intelektualnego – identyfikacja podstawowych problemów, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 78.
  • Stańczyk J., Kryński Z. (2007), Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, „Zeszyty Naukowe Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 10.
  • Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5688413b-9c39-43d3-9f70-7fc3137278e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.