PL EN


2016 | 299 | 187-196
Article title

Zmiana metodyki zarządzania projektami a transformacja przedsiębiorstwa - uwarunkowania, proces i efekty

Content
Title variants
EN
Relationship between change of a project management methodology and organizational transformation – contingencies, process and results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest pokazanie uwarunkowań, przebiegu oraz rezultatów transformacji przedsiębiorstwa wynikającej z wprowadzenia nowej metodyki zarządzania projektami. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych w postaci studium przypadku przedsiębiorstwa sektora teleinformatyki wprowadzającego nową zwinną metodykę zarządzania projektami. Jak wykazano w badaniach, zmiana metodyki zarządzania projektami może prowadzić zarówno do zwiększenia szans na sukces dużych i złożonych projektów informatycznych oraz teleinformatycznych, jak i do transformacji całej organizacji, rozumianej jako szereg gruntownych zmian w obszarach technologicznym, metodycznym, procesowym, strategicznym, organizacyjnym i kulturowym, zorientowanych na zwiększenie przewagi konkurencyjnej.
EN
The paper is focused on conditions, process and results of the organizational transformation due to the introduction of new project management methodology. After literature review, the case study of the ICT company implementing new agile project management methodology is presented. As the results show, the change of the project management methodology might affect the project success in large and complex IT and ICT projects. Moreover, it might lead to the organizational transformation in technology, methodology, processes, strategy, organization and organizational culture extending competitive advantage of the organization.
Year
Volume
299
Pages
187-196
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
References
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Balogun J., Hailey V.H. (2010), Analiza zmian strategicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Cegarra-Navarro J.-G., Soto-Acosta P., Wensley A.K.P. (2016), Structured Knowledge Processes and Firm Performance: The Role of Organizational Agility, „Journal of Business Research”, No. 69(5).
 • Chmielarz W. (2012), Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi, „Problemy Zarządzania”, nr 10(3).
 • Chrapko M. (2014), Transformacja agile w firmie, „Strefa PMI”, nr 4.
 • Cicmil S. (1999), An Insight into Management of Organizational Change Projects, „Journal of Workplace Learning”, No. 11(1).
 • Gareis R. (2010), Changes of Organizations by Projects, „International Journal of Project Management”, No. 28(4).
 • Joslin R., Müller R. (2015), Relationships between a Project Management Methodology and Project Success in Different Project Governance Contexts, „International Journal of Project Management”, No. 33(6).
 • Khan K., Turner J.R., Maqsood T. (2013), Factors that Influence the Success of Public Sector Projects in Pakistan, Proceedings of IRNOP 2013 Conference, 17-19 June, 2013, BI Norwegian Business School, Oslo, Norway.
 • Kozarkiewicz A. (2012), Zarządzanie portfelami projektów, WN PWN, Warszawa.
 • Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Moradi M.G., Kheiroddin A., Far O.R. (2015), Redefine the Success of the Project Based on the Localizing the Criteria, „European Online Journal of Natural and Social Sciences”, No. 3(3).
 • Panasiewicz L. (2013), Ukryta przewaga. Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Paterek P. (2016), Kultura organizacyjna jako determinanta efektywnego zarządzania wiedzą w zespołach projektowych wykorzystujących metody zwinne, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Serrador P., Pinto J.K. (2015), Does Agile Work? − A Quantitative Analysis of Agile Project Success, „International Journal of Project Management”, No. 33(5).
 • Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, WN PWN, Warszawa.
 • Terlizzi M.A., de Souza Meirelles F., de Moraes H.R.O.C. (2016), Barriers to the Use of an IT Project Management Methodology in a Large Financial Institution, „International Journal of Project Management”, No. 34(3).
 • Trocki M. (red.) (2011), Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa.
 • Trocki M. (red.) (2013), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • Wróblewski R. (2009), Teoretyczne problemy transformacji przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 83.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-574cb47f-7c94-499c-a7c8-0a008079d827
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.