Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 356 | 109-123

Article title

Empirical study of the relative strength in the currency portfolio construction

Content

Title variants

PL
Empiryczne studium siły relatywnej w konstrukcji portfela walutowego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The relative strength – one of the most useful tools of the technical analysis – is tested in the paper. It is defined as higher upsurge of asset prices and lower reduction than for other assets in the examined period of time. It can be put into use for different assets, however, the majority of authors utilizes it on stock markets. In this study, the currency market is in question. The author creates currency portfolios and checks their profitability with the use of the relative strengths compared with the buy and hold strategy. It turns out that the former lets achieve higher rates of return for all currencies tested in the study. What’s more, in some cases, the buy and hold strategy resulted in losses, whereas at the same time, the relative strength technique resulted in profits. When both strategies ended with losses, they were lower in the case of the relative strength technique. The Moving Average Convergence Divergence indicator was applied to find buy and sell signals. The research period is one year. It starts in October 2016 and ends at the end of September 2017. All major currencies were tested from the point of view of the Polish investor.
PL
W artykule podjęto analizę siły relatywnej, jednego z najbardziej użytecznych narzędzi analizy technicznej. Dla potrzeb opracowania należy ją rozumieć jako większy wzrost wartości aktywów i mniejszy ich spadek niż dla pozostałych w badanym okresie czasu. Można ją wykorzystać na dowolnym instrumencie, przy czym większość autorów przeprowadza badania na rynkach akcji. W niniejszym artykule skupiono się na walutach. Autorka tworzy portfele walutowe i sprawdza ich zyskowność w porównaniu ze strategią „kup i trzymaj”. Okazuje się, że ta pierwsza pozwala na realizację wyższych zysków dla każdej z badanych par walutowych. Co więcej, w niektórych przypadkach strategia „kup i trzymaj” prowadziła do strat, a zastosowanie siły relatywnej skutkowało dodatnim wynikiem z inwestycji. Kiedy obydwie strategie generowały straty, były on mniejsze dla siły relatywnej. Sygnały kupna i sprzedaży wychwytywano za pomocą wskaźnika MACD. Okresem badawczym był czas od października 2016 r. do września 2017 r., czyli 1 rok. Wszystkie pary walutowe były testowane z perspektywy polskiego inwestora.

Year

Volume

356

Pages

109-123

Physical description

Contributors

 • Warsaw School of Economics. Collegium of Socio-Economics. Institute of Banking

References

 • Alfaro R., Sagner A. (2010), Financial Forecast for the Relative Strength Index, Central Bank of Chile, www.mpra.ub.uni-muenchen.de/25913/1/MPRA_paper_25913.pdf (access: 30.09.2017).
 • Borowski K. (2014), Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych / Management Efficiency Measures on Financial Markets, Difin, Warszawa.
 • Brush J.S. (1986), Eight Relative Strength Models Compared, “The Journal of Portfolio Management”, Vol. 13(1), p. 21-28.
 • Brush J.S., Boles K.E. (1983), The Predictive Power in Relative Strength & CAPM, “The Journal of Portfolio Management”, Vol. 9(4), p. 20-23.
 • Chong T.T., Ng W. (2008), Technical Analysis and the London Stock Exchange: Testing the MACD and RSI Rules Using the FT30, “Applied Economics Letters”, Vol. 15(14), p. 1111-1114.
 • Chong T.T., Ng W., Liew V.K. (2014), Revisiting the Performance of MACD and RSI Oscillators, “Journal of Risk and Financial Management”, Vol. 7, p. 1-12.
 • Faber M.T. (2010), Relative Strength Strategies for Investing, www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1585517 (access: 29.09.2017).
 • Fred K., Tam H. (2015), The Power of Japanese Candlestick Charts: Advanced Filtering Techniques for Trading Stocks Futures and Forex, John Wiley & Sons, New York.
 • Khadke Leena N., Sarode Anil P. (2013), Price Behaviour of Shares Using Technical Analysis, “Advances in Management”, Vol. 6(1), www.ideas.repec.org/a/mgn/journl/v6y2013i1a6.html#download (access: 2.10.2017).
 • Kirkpatrick II Ch.D., Dahlquist J.R. (2015), Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, Pearson Education, USA.
 • Levy R.A. (1967), Relative Strength as a Criterion for Investment Selection, “Journal of Finance”, Vol. 22, No. 4, s. 595-610.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, “Journal of Finance”, Vol. 7(1), p. 77-91.
 • Murphy J.J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych / Technical Analysis of Financial Markets, Wig-Press, Warszawa.
 • Nithya J., Thamizhchelvan G. (2014), Effectiveness of Technical Analysis in Banking Sector of Equity Market, “IOSR Journal of Business and Management”, Vol. 16(7), p. 20-28.
 • Pring M. (2001), Relative Strength, “Technical Analysis of Stock & Commodities”, Vol. 19(8), s. 42-46.
 • Rosillo R., de la Fuente D., Brugos J.A.L. (2013), Technical Analysis and the Spanish Stock Exchange: Testing the RSI, MACD, Momentum and Stochastic Rules Using Spanish Market Companies, “Journal of Applied Economics”, Vol. 24(12), p. 1541-1550.
 • [www 1] www.stooq.com (access: 28.09.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-58c7ea81-ab5a-4ac2-a9ce-5df16c37ecd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.