Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(90) | 63-74

Article title

Struktura kompetencji coachów: wyniki badań empirycznych

Content

Title variants

EN
Coach. Competency Structure: The Results of an Empirical Study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Coaching jest dynamicznie rozwijającym się obszarem działalności. Wymaga on jednak większej liczby badań empirycznych, które mogłyby stanowić wsparcie i podstawę dla praktyki opartej na dowodach empirycznych. W prezentowanym badaniu została poddana weryfikacji struktura kluczowych kompetencji coacha. Przyjmując jako punkt wyjścia klasyfikację kompetencji opracowaną przez International Coach Federation, opracowane zostały twierdzenia opisujące cztery grupy kompetencji coacha. Eksploracyjna analiza czynnikowa na ocenach kompetencji coachów dokonanych przez 104 ich klientów potwierdziła istnienie czterech obszarów kluczowych kompetencji. Wyniki tego badania mogą służyć jako podstawa do stworzenia skali do pomiaru kompetencji coacha oraz opracowania szkoleń do nich adresowanych.
EN
Coaching is a dynamically developing field of professional activity. However, it needs more empirical research providing support and an evidence–based practice. The current study subjected the structure of key coach competencies to verification. Taking the classification of competencies as developed by the International Coach Federation as the starting point, statements describing four groups of coach competencies were developed. Exploratory factor analysis on a sample of 104 coach competency assessments provided by their clients confirmed the existence of these four areas of key competencies. The results of this empirical study may serve as a basis for the development of a coach competency scale as well as for the development of coach training.

Keywords

Year

Issue

Pages

63-74

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2013-02-15

Contributors

 • Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland
author

References

 • Auerbach J. (2005), Inviting a dialogue about core coaching competencies, ICF Coaching Reaserch Symposium, s. 55–70.
 • Hornowska E. (2005), Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Scholar, Warszawa.
 • Kluczowe kompetencje (b.d.), [http://icf.org.pl/index.php/pl/rozwoj-i-edukacja/kluczowe-kompetencje.html].
 • Kołodkiewicz M. (2009), Raport szkoły dla coacha, [http://www.pifs.org.pl/pliki/raport%20szkola%20dla%20coacha.pdf].
 • Kukiełka-Pucher D. (2009), Kompetencje profesjonalnego coacha, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching, Oficyna a Wolters Kluwers Businnes, Kraków, s. 67–82.
 • Law H., Ireland S., Hussain Z. (2010), Psychologia coachingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łaguna M. (2004) Szkolenia, jak je prowadzić, by…., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Łaguna M., Rozwalka K., Radkiewicz A., Migoń A. (2012), Skala Kompetencji Coacha. Maszynopis niepublikowany, Instytut Psychologii KUL, Lublin.
 • Łaguna M., Talik W., Wiechetek M. (2011), Pomiar kompetencji menedżerów małych i średnich firm: Metoda M-Astra, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4, 157–175.
 • Marciniak Ł. (2009), Pojęcie i odmiany coachingu, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching, Oficyna a Wolters Kluwers Businnes, Kraków, s. 19–36.
 • McClelland, D. (1973), Testing for competence rather than for „intelligence”, „American Psychologist”, nr 28, s.1–14.
 • Smółka P. (2009), Coaching inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Starr J. (2011), Podręcznik coachingu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Thorpe S., Clifford J. (2004), Podręcznik coachingu. Kompedium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Rebis, Poznań.
 • Whitmore J. (2002), Coaching for performance, Nicholas Breasley, London.
 • Wilson C. (2008), Coaching biznesowy, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Żylicz O. (2009), Efektywność coachingu, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching, Oficyna a Wolters Kluwers Businnes, Kraków, s. 144-156.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-58e591ad-af30-4b9b-a18e-9de682c51679
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.