PL EN


2017 | 313 | 40-50
Article title

Marketing wewnętrzny (MW) i public relations (PR) w realizacji funkcji personalnej

Content
Title variants
EN
Internal marketing and PR in the context of the HR function
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie relatywnie nowego podejścia do zarządzania ludźmi, zakładającego współuczestnictwo pracowników w tworzeniu sukcesu rynkowego firmy. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie marketingu wewnętrznego w zarządzaniu ludźmi uznając, że choć działania prowadzone w jego ramach koncentrują się na pracownikach, to nadrzędnym ich celem jest stworzenie wizerunku firmy troszczącej się o satysfakcję klienta zewnętrznego. Wyeksponowano wewnętrzny PR z uwzględnieniem roli komunikacji wewnętrznej i budowania wewnętrznych relacji, traktując je jako warunek kreowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach wszystkich jej interesariuszy.
EN
The article aims to present the value of a new approach to human resource management which is focused on the role employees play in the creation of market value. Particular emphasis has been placed on the role of internal marketing in the human resource management practice. Internal PR has been described as well as the role of internal communications and internal relations as necessary conditions to create a positive image of the company in the eyes of its stakeholders.
Year
Volume
313
Pages
40-50
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
References
 • Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Ballantyne D. (2013), Is Marketing Blind to the Internal Customer [w:] J. Gummerus, C. von Koskull (eds.), The Nordic School-Service Marketing and Management for the Future, Hanken School of Economics, Helsinki.
 • Berry L.L., Parasuraman A. (1991), Marketing Services: Competing through Quality, The Free Press, New York.
 • Biesaga-Słomczewska E.J. (2009), Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Biesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K. (2012), Relacje wewnętrzne w kreowaniu lojalności pracowników, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 712, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 26.
 • Boguszewicz-Kraft M. (2007), Teoria mediacyjnych stosunków partnerskich marketingu wewnętrznego, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M. (2000), Effective Public Relations, Prentice Hall, Upper Saddle River, NY.
 • Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa.
 • Kotler P. (2003), Marketing, Rebis, Poznań.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Oleksyn T. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Olsztyńska A. (2005), Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Piotrowski W. (1998), Organizacje i zarządzanie-kierunki, koncepcje, punkty widzenia [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa.
 • Reardon K.K., Enis B. (1990), Establishing a Companywide Customer Orientation Trough Peruasive Internal Marketing, “Management Communication Quarterly”, No. 3.
 • Saczyńska-Sokół S. (2012), Zmiany w podejściu do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w szkołach wyższych w Polsce, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.
 • Davoudi S.M.M., Kaur R. (2012), The Link between Internal Marketing and Human Resource Management, “Journal of Economics and Management”, Vol. 1, Iss. 2, May.
 • Tworzydło D. (2010), Public Relations w komunikacji marketingowej, http://ilot.edu.pl/prace_ilot/public/PDF/spis_zeszytow/208_2010/3_Tworzydlo.pdf (dostęp: 7.05.2016).
 • Wójcik K. (2009), Public relations, wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa.
 • Wyrzykowska B. (2008), Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, nr 66.
 • Varey R.J. (2001), Internal Marketing Communication, Marketing Communications, Taylor&Francis Ltd, Abington.
 • [www 1] instituteforpr.org/internal-public-relations-family-first (dostęp: 26.04 2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-592ff371-c44c-4749-8bfb-5bd7754fdefd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.