PL EN


2018 | 351 | 34-45
Article title

Problem odporności w koordynacji sieci dystrybucji

Authors
Content
Title variants
EN
The problem of resilience in distribution network coordination
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania nad koordynacją sieci dystrybucji w kontekście zwiększenia odporności na zakłócenia w przepływach wyrobów gotowych. Wskazano, jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami flagowymi koordynującymi przepływy materiałowe w sieci dystrybucji. W sieci dystrybucji wyrobów hutniczych rozważono dwa modele przepływu – z centrum serwisowym oraz z centrum logistycznym. W dwóch studiach przypadku zastosowano taką samą procedurę: badania dzienniczkowe realizowane przez 3 miesiące w celu identyfikacji zakłóceń, analizę przyczynowo-skutkową oraz analizę FMEA.
EN
In the article considering above the coordination of the distribution network in the context increasing the resilience in flows of finished products was taken. For that purpose an influence of megatrends on the structure of the supply chain was considered. New challenges for flag enterprises that coordinating material flows in the distribution network were identified. In the distribution network of steel products two models of the flow were considered − with the service centre and with the logistic centre. At two case studies a same procedure was applied: diary panel (identification purpose of disruptions), analysis causally − consecutive and analysis FMEA.
Year
Volume
351
Pages
34-45
Physical description
Contributors
 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
References
 • Ali I., Shukran K. (2016), Managing Supply Chain Risks and Vulnerabilities through Collaboration: Present and Future Scope, “Journal of Developing Areas”, Vol. 50, No. 5, s. 335-342.
 • Can F., Chan H. (2006), A Simulation Study with Quantity Flexibility in a Supply Chain Subjected to Uncertainties, “International Journal of Computer Integrated Manufacturing”, Vol. 19, No. 2, s. 148-160.
 • Chopra S., Sodh M.S. (2004), Managing Risk to Avoid Supply Chain Breakdown, “MIT Sloan Management Review”, Vol. 46, No. 1, s. 53-61.
 • Christopher M., Towill D. (2002), Developing Market Specific Supply Chain Strategies, “The International Journal of Logistics Management”, Vol. 13, No. 1, s. 1-14.
 • Czakon W. (2008), Koordynacja sieci – wieloraka forma organizacji, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 7-10.
 • Heide J. (2003), Plural Form Governance in Industrial Purchasing, “Journal of Marketing”, Vol. 67, No. 10, s. 18-29.
 • Hoetker G., Mellewigt T. (2009), Choice and Performance of Governance Mechanisms: Matching Alliance Governance to Asset Type, “Strategic Management Journal”, Vol. 30, s. 1025-1044.
 • Jap S., Ganesan S. (2000), Control Mechanisms and the Relationship Life Cycle: Implications for Safeguarding Specific Investments and Developing Commitment, “Journal of Marketing Research”, Vol. 37, No. 2, s. 227-245.
 • Kramarz W. (2013), Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowym łańcuchu dostaw. Odporność łańcucha dostaw wyrobów hutniczych, Difin, Warszawa.
 • Kramarz M. (2017), Odporność sieci dystrybucji na zakłócenia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Logistyka w Naukach o Zarządzaniu”, tom XVIII, z. 8, s. 181-196.
 • Kramarz M., Twaróg S. (2017), Koordynacja sieciowa – model badań nad koordynacją sieci zdominowanych i równorzędnych parterów, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Logistyka w Naukach Zarządzaniu”, red. Matwiejczuk R., Pisz I., tom XVIII, z. 8, s. 309-322.
 • Provan K., Fish A., Sydow J. (2007), Interorganizational Networks at the Network Level: Are View of the Empirical Literature on Whole Networks, “Journal of Management”, Vol. 33, No. 3, s. 479-516.
 • Rothaermel F., Deeds D. (2006), Alliance Type, Alliance Experience and Alliance Management Capability in High-technology Ventures, “Journal of Business Venturing”, Vol. 21, s. 429-460.
 • Sahin B.F., Mentzer J.T. (2006), Supply Chain Management Coordination Mechanisms, “Business Logistics”, Vol. 27, No. 2, s. 129-161.
 • Siu W., Bao Q. (2008), Network Strategies of Small Chinese High-technology Firms: A Qualitative Study, “Product Information Management”, Vol. 25, No. 1, s. 79-102.
 • Thomas A., Krshnamoorthy M., Venkateswaran J., Singh G. (2016), Decentralised Decision- making in a Multi-party Supply Chain, “International Journal of Production Research”, Vol. 54, No. 2, s. 405-425.
 • Witkowski J., Skowrońska A., red. (2015), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 382, s. 68.
 • Young M., Dulewicz V. (2008), Similarities and Differences between Leadership and Management: High-performance Competencies in the British Royal Navy, “British Journal of Management”, Vol. 19, s. 17-32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-597498fd-1ba3-4781-a147-c72a585ce36e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.