PL EN


2011 | 91 | 45-56
Article title

ROMANIA’S COUNTRY RISK EVOLUTION THROUGHOUT THE YEARS OF CRISIS

Title variants
PL
Ewolucja ryzyka państwowego w latach kryzysu w Rumuni
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Obecny kryzys gospodarczy miał swój początek w 2008 roku na rynkach finansowych państw rozwiniętych i bardzo szybko rozprzestrzeni się na cały świat. Kraje rozwijające się, Rumunia w szczególności, nie zostały odizolowane od jego wpływu. Ocena makroekonomicznego ryzyka jest szczególnie ważna dla przedsiębiorstw chcących wejść na nowe rynki i rozszerzyć swoją działalność na rynkach wschodzących. W artykule przeprowadzono zwięzłą analizę rumuńskiej politycznej, finansowej i społecznej ewolucji podczas kryzysu globalnego zapoczątkowanego w 2008 roku. Potencjalne krajowe ryzyko zostało dokładnie ocenione w kontekście regionalnym i globalnym od czasu ostatniego rozwoju międzynarodowego wpływającego na perspektywę rozwoju zrównoważonego w Rumunii.
EN
The current global economic crisis burst in the financial markets of the developed economies in 2008, and shortly the worldwide real economy was affected. The developing world, Romania in particular, has not been isolated from its impact. Briefly, the term of “country risk” is explained and the most important credit rating agencies and political risk providers are listed. Assessing macroeconomic risks is crucial especially for companies wiling to enter new markets and expand their business in emergent regions. The paper makes a succinct analysis of Romanian political, financial and social evolution during the global crisis that came into view in 2008. The country risk prospective has been thoroughly evaluated in a global and regional context, since the last international developments affect Romania’s prospects for sustainable growth for the foreseeable future.
Contributors
 • Hyperion University, Bucharest, Romania
References
 • 1. Bloomberg Business Week, March 10, 2010.
 • 2. Bloomberg, Erste Group Research.
 • 3. ECR-Euromoney Country Risk (www.euromoney.com).
 • 4. European Commission Dates.
 • 5. Gheorghiu Anca - Econofizica investitionala, Victor Publishing House, Bucharest, 2007.
 • 6. Gheorghiu Anda, a Poll realised on http://polls.linkedin.com/p/56818/gokpq.
 • 7. Gheorghiu Anda, Managementul riscului la patrunderea pe piata interna- tionala, Victor Publishing House, Bucharest, 2009.
 • 8. http://www.bvb.ro.
 • 9. http://www.cofacerating.com/.
 • 10. http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/CAR102010B.htm.
 • 11. http://www.intercapital.ro.
 • 12. http://www.moodys.com/.
 • 13. http:/www.wiiw.ac.at.
 • 14. National Bank of Romania-Financial Stability Report (2010).
Notes
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-59b58011-cd3e-48fb-b163-0d719adaf729
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.