PL EN


Journal
2011 | Świat i Słowo 2011, nr 1 (16) | Świat i Słowo 2012 nr 2 (17) | 173-184
Article title

Wspólnota świata sztuki

Authors
Title variants
EN
THE COMMUNITY OF THE ART WORLD
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For ages works of art have helped to constitute the shared experience of the world. In traditional societies it was the religious conviction that unified the community; in the contemporary world the metre for both artists and viewers is established by the institution: the Academia, the authority of the museum. In the times of the avant-garde movements the conventions ruling creativity as well as the forms of reception became diversified, and the resulting plurality of stances and viewpoints can be seen through three perspectives. The first one unites those artists and viewers who claim that a work of art is a political tool. Others form a community based on the principle that art itself is fundamentally political, as defined by Jacques Rancière. Finally, as Hans Belting argues, what bonds the community might be its relation to time, space and death.
Keywords
EN
COMMUNITY   ART  
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, Poland
References
 • S. Ossowski, U podstaw estetyki, Warszawa 1966.
 • S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne, Warszawa 2002.
 • O celach sztuki w czasach nowoczesnych [w]: J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukaszewicz, Kraków 2000.
 • U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2009.
 • Estetyka chińska, red. A. Zemanek, Kraków 2007.
 • Theorizing Museums. Representing identity and in a changing Word, red. Sh. Mac-donald, G. Fry, Oxford 1996.
 • K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek, tłum. A. Pieńkos, Lublin 2001.
 • Teoria awangardy, red. K. Wilkoszewska, tłum. J. Kita-Huber, Kraków 2006.
 • R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2009.
 • G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna, [w:] Estetyka w świecie. Wybór tekstów, red. M. Gołaszewska, Kraków 1984.
 • P. Bourdieu, A. Darbel, D. Schnapper, The love of art. Europen Art Museum and their Public, tłum. C. Beattie, N. Merriman, Cambridge 1991.
 • P. Bourdieu, Dystynkcje. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłas, Warszawa 2005.
 • P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Kraków 2001.
 • G. Sztabiński, Idea wspólnoty sztuki w wieku awangardy, [w:] Wiek awangardy, red. L. Bieszczad, Kraków 2006.
 • A. Turowski, Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910–1930, Warszawa 1990.
 • W. Grasskamp, Museumsgründer und Museumsstürmer, München 1981.
 • P. Piotrowski, Sztuka według polityki. Od melancholii do Pasji, Kraków 2007.
 • N. Bourriaud, Relational Aesthetics, tłum. S. Pleasance, F. Woods, Paris 1998.
 • J. Ranciére, Estetyka jako polityka, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007.
 • H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-59ff1c8f-a3ff-4773-a0b4-f3e5b018808e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.