PL EN


2016 | 287 | 123-132
Article title

Znaczenie etyki zawodu księgowego w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
The importance of accounting profession ethics in creating information about financial position company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Etyka w zawodzie księgowego odgrywa ogromną rolę, ponieważ jakość sprawozdań finansowych jest bezsprzecznie związana z etyką osób je sporządzających. Od księgowych oczekuje się profesjonalizmu, dokładania staranności, stosowania się do wszystkich zasad wynikających z regulacji prawnych i postępowania etycznego w ramach ich podstawowych obowiązków zawodowych. Standardy rachunkowości, nie zapewniają w stu procentach dobrej jakości sprawozdań finansowych, jeżeli osoby odpowiadające za ich sporządzenie nie będą postępowały zgodnie z zasadami rachunkowości i etyką zawodu księgowego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia etyki zawodu księgowego w kontekście jej wpływu na kształtowanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano analizę i krytyczną ocenę literatury oraz obowiązujących aktów prawnych.
EN
Ethics in the accounting profession is of great importance because the quality of financial statements is unquestionably related to the ethics of them preparers. From accountants are expected to professionalism of adding diligence to comply with all the rules resulting from the regulations and ethics as part of their basic professional duties. Accounting standards do not provide one hundred percent good quality financial statements, if a person responsible for their preparation will not act in accordance with the accounting principles and ethics of the accounting profession. The purpose of article is to present the essence and importance of ethics of the accounting profession in the context of its influence on the financial position of the company. The article uses the analysis and critical evaluation of literature and existing legislation.
Year
Volume
287
Pages
123-132
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Dunaj B., red. (2001), Popularny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
 • Feliński J.R. (2005), Vademecum głównego księgowego, Sigma, Skierniewice.
 • Gut P. (2006), Fałszowanie sprawozdań finansowych, "Serwis Monitora Rachunkowości i Finansów", nr 1.
 • Jaworska E. (2013), Ryzyko etyczne w zawodzie księgowego [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 765(6).
 • Karmańska A. (2005), Etyka w dydaktyce rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 26(82).
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC (2001), Międzynarodowa Federacja Księgowych.
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (2012), SKwP, Warszawa.
 • Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Maślankowski K. (2004), Rachunkowość kreatywna a wartość informacyjna sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 25, nr 81.
 • Wawrowski R. (2008), Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 10.
 • Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Wyczółkowska D. (2011), Przekraczając granice, "Świat Księgowych", nr 1(19).
 • [www 1] http://www.skwp.pl (dostęp: 29.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5a1a2ed6-94b4-4053-83a9-4e4aef790e10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.