PL EN


2016 | 298 | 20-30
Article title

Zróżnicowanie zadłużenia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
The variety of debt depending on the size of the enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru zadłużenia pomiędzy małymi, średnimi a dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Dla potwierdzenia zróżnicowania zadłużenia, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wykorzystano test nieparametryczny Kruskala-Wallisa. Przeprowadzone badania dowiodły, że polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa charakteryzują się niższym poziomem zadłużenia długoterminowego oraz zadłużenia liczonego w latach od jednostek gospodarczych średniej i dużej wielkości. W artykule zawarto również porównanie literaturowych wartości wzorcowych dla wskaźników z obszaru zadłużenia z wartościami rzeczywiście kształtowanymi przez krajowe firmy.
EN
The article presents the differences between the manner of forming the values of debt ratios between small, medium and large enterprises. The research was conducted taking into consideration 97 471 financial statements of enterprises, running economic activity in 12 different sectors of Polish domestic economy. The Kruskal- -Wallis nonparametric test was used for confirming the variety of the debt depending on the size of the enterprise. The conducted research proved that Polish micro- and small enterprises create the lower values of debt ratios then medium and large enterprises. Moreover, the article includes a comparison between the literature reference values for debt ratios and the actual values achieved by the domestic companies.
Year
Volume
298
Pages
20-30
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów
References
 • Baza danych „Tegiel”, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
 • Bednarski L. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Bera A., Prędkiewicz K. (2015), Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 363-374.
 • Bławat F. (2001), Analiza ekonomiczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa.
 • Friedlob G.T., Schleifer L.F. (2003), Essentials of Financial Analysis, John Willey & Sons, New Jersey.
 • Jerzemowska M. (2007), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Piasecki B. (red.) (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa–Łódź.
 • Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2014), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2008), Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Welsh J., White J. (1981), A Small Business is Not a Little Big Business, „Harward Business Review”, Vol. 59, No. 4, July-August, s. 19-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5a9a05f5-02b7-478e-abf9-780ec7362261
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.