PL EN


2015 | 244 | 168-180
Article title

Postrzeganie roli audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek – przykład banku

Content
Title variants
EN
Role of internal audit in building of public trust – based on bank example
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pracownicy banków zarządzają pieniędzmi klientów. Mają dostęp do różnorodnych dokumentów i danych wrażliwych. Ale prawdziwym kapitałem, jaki posiadają banki, jest latami budowane zaufanie klientów. Pracownicy systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego stoją na straży tego zaufania – istotne jest, by byli dobrze przygotowani do realizacji powierzanych im zadań.
EN
Banks staff have access to variety of documents, clients sensitive date and they managing of client money. But their customer trust is a the real capital that banks have. Employees of the internal control system and the internal audit uphold that trust. It is important – they have been well prepared to fulfill their tasks.
Year
Volume
244
Pages
168-180
Physical description
Contributors
References
 • Basiura B., Krajewska S., Marcinkowska E., Paliński A., Sawicka J., Stronczek A. (2014), Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Gleim I.N. (2006), Powtórzenie do egzaminu CIA cz. I. Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie governance, ryzyka i kontroli, Ernst & Young, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (2012), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych (2009), http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwaly/uchwala_4249-60-2011_Kodeks_IFAC.pdf, (16.02.215).
 • Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz. Urz. MF 2013, poz. 15.
 • Komunikat nr16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”. Dz. Urz. MF 2006, poz. 70.
 • Pietrzak B., Polański Z. (red.) (1998), System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa.
 • Radziszewski E. (2013), Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html (dostęp: 26.03.2015).
 • Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html (dostęp: 26.03.2015).
 • Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuste, Austin 2010, http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/rttn-2010.pdf (dostęp: 17.02.2015).
 • Słownik języka polskiego, WN PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/;2544487 (dostęp: 16.02.2015).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 2015, poz. 128.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych. Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
 • Winiarska K. (2007), Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe – Regulacje krajowe, Difin, Warszawa.
 • Wizerunek polskiego sektora bankoweg Edycja 2014, http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/kwiecien_2014/konferencja_prasowa/2014_prezentacja_wizerunek_28_04_2014_01.pdf (dostęp: 17.02.2015).
 • Zadora H. (2013) Relacje przedsiębiorstwo – bank w odniesieniu do instytucji zaufania publicznego, „Zarządzanie i Finanse”, t. 11/2/2.
 • Zieliński T. (2013), Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 47, no. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5b1db4d1-3016-4b66-97f5-0d4984888a7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.