PL EN


2016 | 254 | 40-49
Article title

„Człowiek pośpiechu” – o problemach z czasem współczesnego konsumenta

Content
Title variants
EN
„Man in a rush” − about problems with time of the contemporary consumer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W potężnej kompresji czasu, charakteryzującej życie społeczeństw rozwiniętych, umiejętność zarządzania czasem nabrała szczególnego znaczenia. Coraz częściej jest ona bowiem warunkiem realizacji celów zawodowych i prywatnych, a tym samym zaspokojenia potrzeb i zrównoważonego rozwoju człowieka. W artykule na podstawie badań wtórnych oraz pierwotnych scharakteryzowano wybrane problemy współczesnego konsumenta – mieszkańca dużego miasta z zarządzaniem budżetem czasu. Życie pod presją czasu, związany z tym stres i poczucie niedoboru czasu na realizację wszystkich stojących przed jednostką wyzwań i zadań, a także brak równowagi czasowej pomiędzy poszczególnymi obszarami życia dotykają w różnym zakresie coraz większą grupę konsumentów, zwłaszcza tych wykształconych i osiągających wysokie dochody.
EN
In the life of developed societies characterized by a strong time compression, the time management skill became highly important. More and more often it is a precondition for achieving the professional and private goals, there by satisfying human needs and allowing for sustainable development. The article, based on the secondary and primary research, characterizes problems of the contemporary consumer (inhabitant of a big city) with time management. Life under time pressure, associated with its stress and sense of time shortage to accomplish all the challenges and tasks faced by an entity as well as the lack of time balance between the various areas of life are affecting a growing group of consumers, especially those who are educated and who receive high incomes.
Year
Volume
254
Pages
40-49
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu
References
 • Aveni F. (2001), Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Burlita A. (2006), Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K. (1992), Czas wolny – czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa.
 • Clayton M. (2011), Zarządzanie czasem, czyli jak efektywnie planować i realizować zadania, Wydawnictwo Edgar, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek. T., red. (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, http://www.diagnoza.com (dostęp: 30.09.2014).
 • Eriksen T.H. (2003), Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Gleick J. (2003), Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Honore C. (2011), Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, Drzewo Babel, Warszawa.
 • Kundera M. (1996), Slowness, HarperCollins, New York.
 • Nydhal S. (2011), W ślepej uliczce pośpiechu, „Forum”, nr 1.
 • Zimbardo P., Boyd J. (2009), Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1], http://www.projektsukces.pl/zarzadzanie-czasem-najwieksze-bledy.html (dostęp: 30.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5b3306e3-0e4f-482a-bd30-6faee56ba7a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.