PL EN


2017 | 334 | 22-32
Article title

Pieniądz i procent w rozważaniach przedstawicieli antycznej i średniowiecznej myśli ekonomicznej

Content
Title variants
EN
Money and interest in the consideration of ancient and medieval economic thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poziom rozwoju gospodarczego determinuje stosunki ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek do pieniądza i procentu. W naturalnej gospodarce rolnej, opartej na tradycji, zwyczaju oraz religii, pieniądz i wymiana pieniężna odgrywały wtórną rolę, a pobieranie procentu od udzielanych pożyczek było naganne, ponieważ uruchamiało mechanizm pogoni za indywidualnym bogactwem, co z kolei rodziło nieetyczne zachowania. Natomiast w gospodarce towarowej pieniądz odgrywa pierwszorzędną rolę, determinuje obieg gospodarczy i dlatego starożytno-średniowieczne rozważania o pieniądzu i procencie, a zwłaszcza teoria nominalizmu pieniężnego Arystotelesa, są obecnie inspirujące.
EN
The level of economic development determines economic relations and especially the attitude to money and interest. In natural farming based on tradition, custom and religion, money and monetary exchange play a secondary role and collecting interest on loans is quite reprehensible, because it activates the pursuit of wealth, which in turn raises unethical behaviour.
Keywords
Year
Volume
334
Pages
22-32
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
References
 • Arystoteles (1982), Etyka Nikomachejska, przekład i przypisy D. Gromska, PWN, Warszawa.
 • Arystoteles (1964), Polityka z dodaniem pseudo-Arystotelesowskiej ekonomiki, przekład L. Piotrowicz, wstęp K. Grzybowski, PWN, Warszawa.
 • Galbraith J.K. (1981), Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Głąbiński S. (1939), Historia ekonomiki, t. I, Wydawnictwo Naukowe we Lwowie, Lwów.
 • Ksenofont (1966), Wybór pism, przekład i opracowanie J. Schnayder, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Landreth H., Colander D.C. (1998), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Leśniak K. (1989), Arystoteles. Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Lipiński E. (1981), Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa.
 • Przybyła H. (2014), Kategoria wartości w myśli starożytnej i średniowieczu [w:] Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Kategoria wartości, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Tatarkiewicz W. (1968), Historia filozofii, t. I: Historia starożytna i średniowieczna, PWN, Warszawa.
 • Taylor E. (1957), Historia rozwoju ekonomiki, t. I, Poznań.
 • Żurawicki S. (1979), Historia myśli ekonomicznej, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5b58cfe6-cd05-4e1c-a83c-12aa19e93530
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.