Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 246 | 52-67

Article title

Rola finansów publicznych w genezie kryzysu w strefie euro

Authors

Content

Title variants

EN
The role of public finance in the eurozone crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule analizuje się rolę finansów publicznych w genezie kryzysu w strefie euro. We wczesnych interpretacjach przyczyn kryzysu w strefie euro podkreślano negatywną rolę finansów publicznych w narastaniu nierównowag makroekonomicznych, a następnie zaostrzeniu zjawisk kryzysowych po globalnym kryzysie finansowym w 2007 roku. Interpretacja ta pasuje jednak jedynie (i to tylko w części) do przypadku Grecji i Portugalii. Kryzys finansów publicznych wystąpił dopiero w wyniku nierównowagi zewnętrznej, kryzysu bankowego i kryzysu w sektorze realnym, a nie był ich przyczyną.
EN
This article will investigate the role of public finance in the eurozone crisis. The early interpretations of the eurozone crisis causes emphasised the negative role of the public finance in the macroeconomic imbalance growth and then in the worsening of the crisis phenomena after the 2007 global financial crisis. However, this interpretation is only (and partially) adequate for Greece and Portugal case, as the public finance crisis occurred as a result of the external imbalance, the crises in banking and in the real sector instead of being their cause.

Year

Volume

246

Pages

52-67

Physical description

Contributors

References

 • Borowski J. (2011), Doświadczenia pierwszej dekady strefy euro [w:] A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Warszawa.
 • European Commission (2010), Surveillance of Intra-Euro-Area Competitiveness and Imbalances, Economic and Financial Affairs, Luxembourg.
 • Larch M., Noord P. van den, Jonung L. (2010), The Stability and Growth Pact: Lessons from the Great Recession, European Economy, Economic Papers, nr 429.
 • Lubiński M. (2011), Przyszłość paktu stabilności i wzrostu, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2.
 • Miklaszewski S. (2012), Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • Montiel P. (2012), Makroekonomia międzynarodowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nowak-Far A. (2011), Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Obstfeld M. (2013), Finance at Center Stage: Some Lessons of the Euro Crisis, “European Economy Economic Papers”, nr 493.
 • Pietrucha J., Czech-Rogosz J., Tusińska M. (2013), Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro, UE, Katowice.
 • Sławiński A. (2009), Polska w strefie euro: jak zapewnić długookresową konkurencyjność gospodarki? [w:] D. Rosati (red.), Euro – ekonomia i polityka, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
 • Szczepańska O. (2008), Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-5bef7173-6a96-4870-a596-a7eae9c0c0c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.