PL EN


2018 | 357 | 96-107
Article title

Zrównoważony rozwój w modelach biznesowych firm z branży TSL. Założenia i praktyka

Authors
Content
Title variants
EN
Social and environmental aspects in business models from logistics services providers. Theoretical assumptions and practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnych modelach biznesowych coraz częściej uwzględnia się wymiar pozaekonomiczny, czyli różnorodne działania na rzecz środowiska czy społeczeństwa. Aspekty społeczne i środowiskowe zaczynają być traktowane jako źródło przewagi konkurencyjnej i wartości dodanej. Jest to podyktowane zarówno zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi, jak i trendami, które pokazują, że te obszary będą stanowić ważny punkt debaty w najbliższej przyszłości. Branża TSL, podobnie jak inne przemysły, odpowiadając na potrzeby rynku, podejmuje starania związane z włączeniem elementów pozaekonomicznych do modelu biznesowego. Celem artykułu jest omówienie głównych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, a w szczególności aspektów środowiskowych istotnych z perspektywy modelu biznesowego branży TSL oraz ich komunikacji poprzez strony internetowe. Podejście teoretyczne poparte zostanie wynikami badań własnych na grupie przedsiębiorstw z 21. Edycji Rankingu Firm TSL przygotowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Badania obejmowały ocenę informacji dostępnych na stronach internetowych przedsiębiorstw, które znalazły się we wspomnianym rankingu. Wyniki analizy pokazują podejście przedsiębiorstw do kwestii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności aspektów środowiskowych w komunikacji z potencjalnymi klientami oraz innymi interesariuszami.
EN
In current business models, the non-economic dimension is increasingly being taken into account. Social and environmental aspects are beginning to be seen as a source of competitive advantage and added value in the organization. This is due to both changing socio-economic conditions and trends that show that these areas will be an important point of debate in the near future. The LSPs industry, similar to other industries, tries to respond to market needs. It makes efforts to integrate non-economic elements into the business model. The aim of the article is to discuss the main environmental aspects relevant for the LSPs industry. The analysis will be supported by the results of own research on a group of companies from the 21 edition of Transport Shipping and Logistics Firm Rank prepared by “Dziennik Gazeta Prawna”. The study included an analysis of the information available on the websites. The results of the analysis show the enterprises’ approach to sustainability in the Internet communication with potential customers and other stakeholders.
Year
Volume
357
Pages
96-107
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki
References
 • Abbasi M., Nilsson F. (2016), Developing Environmentally Sustainable Logistics: Exploring Themes and Challenges from a Logistics Service Providers’ Perspective, “Transportation Research Part D: Transport and Environment”, Vol. 46, s. 273-283.
 • Bocken N.M.P, Short S.W., Rana P., Evans S. (2014), A Literature and Practice Review to Develop Sustainable Business Model Archetypes, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 65, s. 42-56.
 • Carter C.R., Rogers D.S. (2008), A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, Vol. 38(5), s. 360-387.
 • Colichia C., Marchet G., Melacini M., Perotti S. (2013), Building Environmental Sustainability: Empirical Evidence from Logistics Service Providers, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 59, No. 15, s. 197-207.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels, 25.10.2011 COM(2011) 681 final,
 • Dekker R., Bloemhof J., Mallidis I. (2012), Operations Research for Green Logistics – An Overview of Aspects, Issues, Contributions and Challenges, “European Journal of Operational Research”, Vol. 219, Iss. 3, s. 671-679.
 • Diabat A., Govindan K. (2011), An Analysis of the Drivers Affecting the Implementation of Green Supply Chain Management, “Resources, Conservation and Recycling”, Vol. 55(6), s. 659-667.
 • Engert S., Baumgartner R.J. (2016), Corporate Sustainability Strategy – Bridging the Gap between Formulation and Implementation, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 113, s. 822-834.
 • ISO 26000 – Guidance on social responsibility.
 • Kudlav N.L., Klaas-Wissing T. (2012), Sustainability in Shipper-logistics Service Provider Relationships: A Tentative Taxonomy Based on Agency Theory and Stimulusresponse Analysis, “Journal of Purchasing and Supply Management”, Vol. 18, Iss. 4, s. 218-231.
 • Laari S., Töyli J., Ojala L. (2017), Supply Chain Perspective on Competitive Strategies and Green Supply Chain Management Strategies, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 141, s. 1303-1315.
 • Luthra S., Garg D., Haleem A. (2014), Green Supply Chain Management. Implementation and Performance – A Literature Review and Some Issues, “Journal of Advances in Management Research”, Vol. 11(1), s. 20-46.
 • Maas S., Reniers G. (2014), Development of a CSR Model for Practice: Connecting Five Inherent Areas of Sustainable Business, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 64, No. 1, s. 104-114.
 • Mobility 2030 (b.r.), Meeting the Challenges to Sustainability, WBCSD Report.
 • Mobilizing for Development Analysis and Policy Recommendations from the United Nations Secretary-General’s High-Level Advisory Group on Sustainable Transport (2016), UN.
 • Nikolaou I.E., Evangelinos K.I., Allan S. (2013), A Reverse Logistics Social Responsibility Evaluation Framework Based on the Triple Bottom Line Approach, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 56(0), s. 173-184.
 • OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector.
 • OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-affected and High-risk Areas, Second Edition.
 • OECD Proceedings Towards Sustainable Transportation (1996), The Vancouver Conference.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci Ch.L. (2005), Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, “Communications of the Association for Information Systems”, Vol. 16, Art. 1, s. 1-25.
 • Płaczek E. (2014), Sustainable Development in Business Models of Logistics Providers, “The Wroclaw School of Banking Research Journal”, Vol. 15, I, No. 1, s. 88-97.
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987), UN.
 • Rudnicka A. (2016), Understanding Sustainable Business Models, “Journal of Positive Management”, Vol. 7, No. 4, s. 52-60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5c74dd14-1c8f-493e-b3c5-e7940168d9da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.