PL EN


2017 | 322 | 102-120
Article title

Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych

Content
Title variants
EN
Corporate governance and discrepancies of remuneration of managers and employees in public companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Motywowanie członków naczelnych organów zarządzania w spółkach publicznych stanowi istotne zagadnienie teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego. Niedoskonałości nadzoru w tego rodzaju spółkach przejawiają się w rozwarstwieniu pomiędzy wynagrodzeniem menedżerów najwyższego szczebla a wynagrodzeniem pracowników. Celem artykułu jest opis i wstępna analiza podstawowych instrumentów motywacyjnych zarządu w spółkach publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na narastające różnice wynagrodzenia menedżerów i pracowników w tych spółkach. Firmy ze Stanów Zjednoczonych wybrane zostały ze względu na wielkość dysproporcji wynagrodzeń, natomiast spółki publiczne działające w Polsce są przedmiotem wstępnych badań porównawczych. Podjęto również próbę przedstawienia teoretycznego wyjaśnienia tego zjawiska.
EN
Motivating of members of top management in public companies is an important challenge for theory and practice of corporate governance. Imperfections in this kind of companies are reflected in the stratification between the remuneration of senior managers and employees. The aim of the article is to describe and to develop an initial analysis of the basic incentive instruments of senior managers in public companies. Special attention has been paid to increasing differences in remuneration of managers and employees in these companies. Examples from the United States were chosen because of the size of the salary disparities, while public companies operating in Poland are the subject of preliminary comparative tests. An attempt was also made to provide a theoretical explanation of these phenomena.
Year
Volume
322
Pages
102-120
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Procesu Zarządzania
References
 • Bebchuk L.A., Fried J.M. (2003), Executive Compensation as an Agency Problem, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 17, nr 3.
 • Bebchuk L.A., Fried J.M. (2004), Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Bolton P., Dewatripont M. (2005), Contract Theory, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Hart O. (1995), Firms, Contracts and Financial Structure, Clarendon Press.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, Vol. 3, nr 4.
 • Lazonick W. (2014), Profits Without Prosperity: Stock Buybacks Manipulate the Market and Leave Most Americans Worse Off, „Harvard Business Review”, September.
 • Mesjasz C. (2002), Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego [w:] S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mesjasz C. (2009), Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego, „Nadzór Korporacyjny. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Monks R.A.G., Minow N. (2004), Corporate Governance, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Rudolf S., Janusz S., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. z 2000 r., nr 26, poz. 306 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Dz.U. z 2016 r., t. 1, poz. 1202.
 • Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 120/28, 15.05.2009.
 • [www 1] http://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol92/iss3/7 (dostęp: 28.09.2016).
 • [www 2] http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-28/cancer-research-firm-ceotops-awarded-pay-list-with-330-million (dostęp: 07.09.2016).
 • [www 3] http://www.epi.org/publication/top-ceos-make-300-times-more-than-workers-paygrowth-surpasses-market-gains-and-the-rest-of-the-0-1-percent/ (dostęp: 08.10.2016).
 • [www 4] http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/szef-zarabia-30-razy-wiecej-nizpracownik,9847176/ (dostęp: 14.05.2016).
 • [www 5] http://www.ftserussell.com/ (dostęp: 9.09.2016).
 • [www 6] https://www.glassdoor.com/research/ceo-pay-ratio/ (dostęp: 27.10.2016).
 • [www 7] https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ204/pdf/PLAW-107publ204.pdf (dostęp: 11.04.2008).
 • [www 8] https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_49_Hopkins_Lazonick_August_29.pdf (dostęp: 23.09.2016).
 • [www 9] http://www.msp.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/2-86.pdf (dostęp: 11.04.2007).
 • [www 10] http://www.nber.org/papers/w9643 (dostęp: 20.11.2009).
 • [www 11] http://www.nber.org/papers/w13270.pdf (dostęp: 23.05.2016).
 • [www 12] http://www.nber.org/papers/w18395 (dostęp: 23.05.2016)
 • [www 13] https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/ (dostęp: 27.10.2016).
 • [www 14] http://www.pwc.pl/pl/pdf/wynagrodzenia-zarzadow-i-rad-nadzorczych-najwiekszych-spolek-gieldowych-2014-raport-pwc-PL.pdf (dostęp: 27.09.2016).
 • [www 15] http://wynagrodzenia.pl/gus (dostęp: 18.10.2016).
 • [www 16] http://wynagrodzenia.pl/raporty_1.php/kategoria.5/wpis.139-wynagrodzeniaczlonkow-zarzadow-spolek-notowanych-na-gpw-w-2014-roku (dostęp: 07.05.2016).
 • [www 17] https://ssrn.com/abstract=2702563 (dostęp: 27.09.2016).
 • [www 18] https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/inne/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf (dostęp: 12.09.2016).
 • [www 19] Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, https://www.congress.gov/111/plaws/publ203/PLAW-111publ203.pdf (dostęp: 16.09.2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5cc8d81b-48dd-46b4-81b3-a863b9372aef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.