PL EN


2018 | 366 | 71-85
Article title

Podstawy ubezpieczenia domów pasywnych w Polsce od wybranych zdarzeń losowych

Content
Title variants
EN
Possibility of insurance of passive houses in Poland from selected random events
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z dyrektywami unijnymi zachodzi potrzeba realizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w technologiach o najmniejszym zużyciu energii związanej z ich użytkowaniem. Docelowo przewiduje się budowę tzw. domów pasywnych. Projekty i eksperymentalne budynki pasywne są już realizowane. Artykuł traktuje o tym, w jaki sposób ubezpieczyć budynki pasywne i co należy wziąć przy tym pod uwagę. Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszych trzech punktach przedstawiono ogólną charakterystykę parametrów budynków pasywnych, w czwartym zaś opisano parametry ubezpieczeniowe, przedmiot, zakres, sumę ubezpieczeniową, składkę i likwidację szkód. Artykuł zapoczątkowuje dyskusję na temat ubezpieczania domów pasywnych.
EN
According to the EU directives, there is a need of construction residential buildings, public utilities in technologies with the lowest energy consumption associated with their use. Ultimately, it is foreseen the implementation of passive houses. Projects and experimental passive buildings are already implemented. In the article, we are discussing how and what should be considered to insure of passive buildings. Article consists of four parts. In the first three points we give the general characteristics of the parameters of passive houses and in the fourth one we describe the insurance parameters, the subject, the coverage, the sum insured, the premium and the loss adjustment of the damage. The article initiates a discussion on passive house insurance.
Year
Volume
366
Pages
71-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Ekonomii i Zarządzania
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Ubezpieczeń
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Matematyki Stosowanej
References
 • Alsabry A., Żurawski J. (2011), Procedura standardu budynku pasywnego, „Energia i Budynek”, nr 2, s. 42-44.
 • Basińska M., Koczyk H. (2011), Ocena eksploatacyjna izolacji termicznej przegród zewnętrznych domu pasywnego, „Energia i Budynek”, nr 7, s. 22-27.
 • Budownictwo pasywne coraz bardziej powszechne (2016), „Czysta Energia”, nr 3, s. 47.
 • Czym jest dom pasywny? (2010), „Administrator”, nr 9, s. 12.
 • Czyżewicz J., Braumberger M. (2009), Szkło w budownictwie energooszczędnym i pasywnym, „Energia i Budynek”, nr 10, s. 15-19.
 • Danielak M. (2013), Projektowanie budynków pasywnych w aspekcie HVAC, „Polski Instalator”, nr 10, s. 24-26.
 • Dom pasywny energooszczędny czy standardowy (2011), „Instalacje”, nr 3, s. 6.
 • Domy przyszłości: budownictwo pasywne (2005), „Instalacje”, nr 4, s. 43.
 • Dudzińska A. (2012), Wstępna analiza parametrów mikroklimatu w pasywnym budynku hali sportowej w Słomnikach, „Energia i Budynek”, nr 6, s. 32-37.
 • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 • Firląg S. (2009), Budynki niskoenergetyczne i pasywne w Polsce i krajach Unii Europejskiej, „Budynek i Energia”, nr 4, s. 35-39.
 • Firląg S. (2010), Pasywacja budynków bariery i problemy, „Energia i Budynek”, nr 4, s. 16-19.
 • Firląg S. (2013), Ograniczenie ryzyka przegrzewania budynków pasywnych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, nr 3, s. 111-116.
 • Górecki R., Szczechowiak E. (2008a), Instalacje zintegrowane w budynkach pasywnych, cz. 1, „Energia i Budynek”, nr 7-8, s. 34-40.
 • Górecki R., Szczechowiak E. (2008b), Instalacje zintegrowane w budynkach pasywnych, cz. 2, „Energia i Budynek”, nr 9, s. 13-17.
 • Jadwiszczak P. (2013), Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego, „Rynek Instalacyjny”, nr 4, s. 30.
 • Janikowski M. (2011), Pasywna szkoła podstawowa w Budzowie pierwszy taki obiekt w Polsce, „Energia i Budynek”, nr 5, s. 46-47.
 • Juchniewicz-Lipińska L., Lipiński M. (2007), Domy pasywne w warunkach Polski, „Czysta Energia”, nr 4, s. 29.
 • Jurkiewicz A. (2011), Okna w budynku pasywnym, „Świat Szkła”, nr 1, s. 21-22.
 • Kochowski Ł. (s.a.), Energooszczędny budynek pasywny, https://www.pasywnybudynek.pl/technologie/historia-i-definicje/energooszczedny-budynek-pasywny (dostęp 10.10.2018).
 • Kopica J., Turski R. (s.a.), Definicje budynku pasywnego, https://www.pasywnybudynek.pl/technologie/definicje-budynku-pasywnego (dostęp: 13.08.2016).
 • Kotowski W. (2005), Pasywny biurowiec, „Energetyka”, nr 2, s. 31-33.
 • Królczyk B. (2012), Jak ocenić opłacalność budynków pasywnych, „Czysta Energia”, nr 2, s. 33.
 • Królczyk B. (2016), Budownictwo pasywne i zeroenergetyczne w polskich gospodarstwach rolnych, „Czysta Energia”, nr 6, s. 34-36.
 • Kurnitski J., Allard F. (2011), Jak zdefiniować budynek o niemal zerowym zużyciu energii? „Energia i Budynek”, nr 6, s. 4-10.
 • Kurowski K. (2007), Jaki dom zbudować? Postaw energooszczędny, „Agroenergetyka. Kwartalnik Ogólnopolski”, nr 3(21), s. 34.
 • Lipiński M. (s.a.), Koszty budowy domu pasywnego, termodom.pl/termodompasywny/co_to_jest_dom_pasywny_/koszty_budowy_domu_pasywnego (dostęp: 1.09.2017).
 • Norma PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 • Norma PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe”.
 • Pawlak M. (2010), Montaż okien w budynkach energooszczędnych i pasywnych, „Świat Szkła”, nr 4, s. 18-22.
 • Piechowicz Ł. (2015), Pierwszy wielorodzinny budynek pasywny w Polsce, „Globenergia”, nr 2, s. 60-61.
 • Pieprzyk R. (2008), Budynek pasywny – od teorii do praktyki, „Czysta Energia”, nr 3, s. 33.
 • Pyszczek T. (2008), Budownictwo pasywne – kościół na Równi Szklarskiej w Nowym Targu, „Globenergia”, nr 1, s. 26.
 • Pyszczek T., Stelmach M. (2009), Pierwsza w Polsce hala sportowa w standardzie budynku pasywnego, „Globenergia”, nr 1, s. 50-52.
 • Rozwiązania PAROC proponowane do budynków pasywnych (2011), „Izolacje”, nr 3, s. 26-27.
 • Rucińska J. (2010), Przykłady budynków pasywnych w Polsce, „Budynek i Energia”, nr 4, s. 11-13.
 • Runkiewicz L. (2009), Wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, „Izolacje”, nr 11-12, s. 22-27.
 • Sankowski C. (2011), Projektowanie okien w budynku pasywnym, cz. I, „Świat Szkła”, nr 12, s. 27-29.
 • Sankowski C. (2012), Projektowanie okien w budynku pasywnym, cz. II, „Świat Szkła”, nr 4, s. 28-32.
 • Schlagowski G. (2006), Okna w budynkach pasywnych, „Świat Szkła”, nr 2, s. 28-35.
 • Sikorski M. (2010), Wykorzystanie strategii pasywnych w projektowaniu jednorodzinnych budynków energooszczędnych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, nr 2, s. 24-28.
 • Szeląg S. (2007), Pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce, „Energia i Budynek”, nr 5, s. 32-36.
 • Szeląg S. (2009), Technologie pozwalające na uzyskanie poziomu domu pasywnego (cz. 1), „Energia i Budynek”, nr 1, s. 30.
 • Ślusarczyk P. (2012), Prefabrykowany budynek pasywny, „Polski Izolator”, nr 12, s. 36-39.
 • Tąta D., Foit H. (2016), Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych, cz. 1: Założenia budowlane, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, nr 10 s. 383-388.
 • Trząski A. (2010), Efektywność gruntowego wymiennika ciepła w pasywnym budynku jednorodzinnym, „Energia i Budynek”, nr 4, s. 20-23.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 1844).
 • Wnuk R. (2007), Dom pasywny – standard nowoczesnego budownictwa, „Czysta Energia”, nr 3, s. 25.
 • Wnuk R. (2012), Budowa domu pasywnego w praktyce, Wydawnictwo Przewodnik Budowlany
 • Wojciechowska U. (2008), Pasywny kościół dla aktywnych wiernych, „Czysta Energia”, nr 2, s. 39.
 • Wojewódka D., Kovacic I. (2011), Budynek pasywny pod lupą – od koncepcji po użytkowanie, „Energia i Budynek”, nr 4, s. 11-15.
 • Żurowski J. (2012), Projektowanie i realizacja szkoły o pasywnej charakterystyce energetycznej. Etap 1. Przygotowanie wymagań przetargowych (S1W2), „Energia i Budynek”, nr 6, s. 28-31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5de195c1-b491-4365-8d5a-de8d023a0e17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.