PL EN


Journal
2013 | 11 | 1(20) | 255-270
Article title

OLD PROBLEMS AND NEW PROSPECTS IN CLIL TEACHER TRAINING. VOICES FROM THE FIELD AND A EUROPEAN RESEARCH AGENDA

Title variants
PL
Nierozwiązane problemy i nowe perspektywy w kształceniu nauczycieli zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego (CLIL). Doświadczenia praktyków a badania europejskich ekspertów
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia związane z kształceniem oraz rozwojem zawodowym nauczycieli pracujących z grupami dwujęzycznymi. Dawne „nauczanie dwujęzyczne” obecnie najczęściej określane jako CLIL (Content and Language Integrated Learning) czyli zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe; od początku lat 90. błyskawicznie zdobywa popularność w Europie i na świecie, będąc oceniane przez ekspertów jako niezwykle innowacyjny i efektywny paradygmat edukacyjny. Potencjał CLIL leży przede wszystkim w znaczącym podniesieniu efektywności nauczania języków obcych w warunkach szkolnych; ta formuła edukacyjna wydaje się także być odpowiedzią na wyzwania stawiane uczniom i nauczycielom przez procesy globalizacji, integracji europejskiej czy też dominacji języka angielskiego we współczesnym świecie. Należy jednakże podkreślić, że implementacja CLIL w Europie pomimo szerokiego poparcia udzielanego przez instytucje unijne jest ograniczona przez wiele nierozwiązanych problemów metodycznych, takich jak np. brak ujednoliconego programu kształcenia czy rozwoju zawodowego nauczycieli prowadzących takie zajęcia czy też brak odpowiednich materiałów edukacyjnych dostosowanych do poziomu językowego i poziomu wiedzy przedmiotowej uczniów danego kraju czy regionu. W artykule przedstawiono najnowsze próby standaryzacji programu kształcenia nauczycieli CLIL oraz przykłady takiego kształcenia w wybranych krajach UE, przede wszystkim w Hiszpanii, będącej w ocenie ekspertów europejskim liderem z zakresie wdrażania programów CLIL. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników kursu doskonalącego dla nauczycieli CLIL z Hiszpanii (zarówno nauczycieli czynnych, jak i praktykantów) zorganizowanego przez Uniwersytet Chichester w Wielkiej Brytanii.
Contributors
References
 • P. Mehisto, D. Marsh, J. M. Frigols, Uncovering CLIL. Content and Language Integrated learning in Bilingual and Multilingual Education, Oxford 2008.
 • C. Dalton-Puffer, Discourse in content and language integrated learning (CLIL) Classrooms, Philadelphia 2007.
 • D. Coyle, Introduction, [in:] D. Lasagabaster, Y. Ruiz de Zarobe, eds. CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training, Cambridge 2010.
 • R. Kiely, Understanding CLIL as an innovation, “Studies in Second Language Learning and Teaching” 2011, vol. 1.
 • D.L. Banegas, Integrating content and language in English language teaching in secondary education: Models, benefits, and challenges, “Studies in Second Language Learning and Teaching” 2012, vol. 2 (1).
 • A. Maljers, D. Marsh, D.Wolff, Windows on CLIL. Content and Language Integrated Learning in the European Spotlight, Alkmaar 2007.
 • K. Haataja, A definition of CLIL as an umbrella term: A historical perspective, [in:] Good practice in content and language integrated learning, ed. B. Roza González, Gijón 2007.
 • T. Nikula, Terminological considerations in teaching content through a foreign language, [in:] Aspects of Implementing Plurilingual Education, eds. D. Marsh et al., Jyväskylá 1997.
 • D. Coyle, Content and Language Integrated Learning: towards a connected research agenda for CLIL pedagogies, “International Journal of Bilingual Education and Bilingualism” 2007, vol. 10 (5).
 • J. Iluk, Nauczanie bilingwalne: koncepcje, praktyki, Katowice 2002.
 • H. Baetens Beardsmore, European Models of Bilingual Education, Clevedon 1993.
 • European Commission, White Paper on Education and Training. Teaching and Learning – Towards the Learning Society, Brussels, COM(95)590.
 • Retrieved from: <http://europa.eu.int/en/record/white/edu9511/. (Accessed: 01.12.2012.)
 • Eurydice Report, Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Brussels 2006. Retrieved from: http://eacea.ec.europa.eu/resources/eurydice/pdf/ 0_integral/071EN.pdf. (Accessed: 01.12.2012.)
 • T. Naves, What Are the Characteristics of Successful CLIL Programmes?, [in:] TIE-CLIL Professional Development Course, ed. G. Langé, Milan 2002.
 • F. Lorenzo, S. Casal, P.Moore, The Effects of Content and Language Integrated Learning in European Education: Key Findings from the Andalusian Bilingual Sections Evaluation Project, “Applied Linguistics” 2009.
 • D. Wolff, Content-based bilingual education or using foreign languages as working languages in the classroom, [in:] Aspects of Implementing Plurilingual Education, eds. D. Marsh et al., Jyväskylä 1997.
 • C.M. Coonan, Some issues in implementing CLIL, “European Language Council Bulletin” 2003.
 • D. Wolff, Approaching CLIL, [in:] Project D3 – CLIL Matrix – Central workshop report 6/2005. Graz, Austria: European Centre for Modern Languages, 2005. Retrieved from: http://www.ecml.at. (Accessed: 01.12.2012.)
 • Eurydice Report, Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe…
 • M. Swain, Focus on form through conscious reflection, [in:] Focus on form in classroom second language acquisition, eds. C. Doughty, J. Williams, New York 1998.
 • D. Marsh, CLIL/EMILE – The European dimension. Actions, trends and foresight potential. European Commission 2002, p. 81. Retrieved from: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/david_marsh-report.pdf. (Accessed: 01.12.2012.)
 • C. Pena Díaz, C. and M. Porto Requejo, Teacher beliefs in a CLIL education project, „Porta Linguarum“ 2008, vol. 10.
 • D. Marsh, G. Langé, Using Languages to Learn and Learning to Use Languages, Jyväskylá 2000.
 • H. Komorowska, Paradigms in Language Teacher Education, [in:] Issues in Promoting Multilingualism Teaching-Learning-Assessment, ed. H. Komorowska, Warsaw 2011.
 • http://clil.uni.lu (accessed: 01.12.2012); see also: http://lendtrento.eu/convegno/files/mehisto.pdf. (Accessed: 01.12.2012.)
 • D. Coyle, Meeting the challenge The 3Cs curriculum, [in:] New Perspectives on Teaching and Learning Modern Languages, ed. S. Green, Clevedon 2000.
 • J. M. Artigal, The Catalan Immersion Program: A European Point of View, New Jersey 1991.
 • www.educa.jccm.es (accessed: 01.12.2012.).
 • R. Fernández Cézar, C. Aguirre Pérez, Ch. Harris, Implementation of CLIL in Castilla-La Mancha (Spain) and teacher training, [in:] CLIL Practice: Perspectives from the Field, eds. D. Marsh et al., Jyväskylä 2009.
 • www.chich.ac.uk. (Accessed: 01.12.2012.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5df39d3e-b5b0-48a6-b5d6-b1ca22d99e99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.