PL EN


2016 | 291 | 34-46
Article title

Metody adaptacyjne w prognozowaniu miesięcznych szeregów czasowych z lukami systematycznymi

Content
Title variants
EN
Application of exponential smoothing models in forecasting missing seasonal data for systematic gaps
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań o charakterze symulacyjnym dotyczące wpływu liczby i układu luk systematycznych na dokładność prognoz inter- oraz ekstrapolacyjnych w szeregu czasowym z silnymi wahaniami sezonowymi. Do budowy prognoz wykorzystano multiplikatywne modele Holta-Wintersa dla pełnych danych (z sezonowością) oraz modele Browna i Holta dla danych oczyszczonych z sezonowości. Przykład empiryczny dotyczył liczby udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania według miesięcy w województwie śląskim w latach 2007-2012. Lata 2007-2011 stanowiły przedział czasowy próby, a 2012 r. był okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywane były wszystkie możliwe układy systematycznych luk w danych dla zadanej liczby luk w cyklu wahań sezonowych. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 10.
EN
The paper presents the results of analysis of the impact of the number and arrangement of systematic gaps in time series with strong seasonal fluctuations, on the accuracy of inter- and extrapolative forecasts. To forecasts construction were used Holt- -Winters models for the full data (with seasonality) and Brown and Holt models for the data cleared from seasonality. Empirical example was built on the basis of the number of tourists accommodated in tourist accommodation establishments by month in Silesia voivodeship in 2007-2012. The year 2012 was a period of empirical verification of forecasts. Calculations were performed in the R package and Statistica 10.
Year
Volume
291
Pages
34-46
Physical description
Contributors
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
References
  • Cieślak M. (red.) (2005), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN, Warszawa.
  • Główny Urząd Statystyczny (2007-2012), Turystyka w Polsce w latach: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  • Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012a), O miernikach dokładności prognoz ex post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom 13/1, s. 212-223, Warszawa.
  • Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012b), Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi), "Przegląd Statystyczny" - numer specjalny 1, s. 140-154, Warszawa.
  • Zawadzki J. (red.) (1999), Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Zawadzki J. (red.) (2003), Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, WN PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5dfa0729-329f-4f20-9c24-078a1edfb4d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.