PL EN


2017 | 328 | 126-137
Article title

Innowacyjność w zachowaniach konsumentów seniorów - wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Innovativeness in the behaviour of senior consumers - selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Starzenie się ludności coraz bardziej widoczne na poziomie mikro (rodziny) i makro (całego społeczeństwa) wymaga dogłębnego poznania i opisania również ze względu na zwiększające się znaczenie segmentu konsumentów seniorów w gospodarce. Obszar badawczy dotyczący zachowań konsumentów jest bardzo szeroki. W artykule podjęto problem rozpoznania istoty/wymiarów innowacyjności w zachowaniach ludzi starszych. Innowacyjność, jako cecha osobowości człowieka, wykazuje zróżnicowane nasilenie, odzwierciedlając się w odmiennych zachowaniach wobec nowych zjawisk. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów dotyczących poziomu innowacyjności w zachowaniach konsumentów seniorów.
EN
The ageing of the population, which is increasingly visible at the micro level (family) and macro level (the whole of the society), requires in-depth exploration and description, also due to the increasing importance of the segment of senior consumers in the economy. The area of research on consumer behaviour is very broad. The article addresses the issue of recognizing the dimensions of innovativeness in the behaviour of the elderly. Innovation, as a feature of the human personality, manifests itself in varying degrees, reflecting different behaviours towards new phenomena. The aim of this article is to present selected aspects of the research identifying the level of innovation in senior consumers’ behaviour.
Year
Volume
328
Pages
126-137
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Towaroznawstwa. Katedra Marketingu Produktu
References
 • Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S. (2009), Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3.
 • Gutkowska K., Kowalczuk I., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2014), Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności, "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2014), Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów żywnościowych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6.
 • Kusińska A. (2002), Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Kuśmierczyk K., Odorzyńska-Kondek J., Piskiewicz L., Sojkin B. (2016), Zachowania rynkowe konsumentów i ich uwarunkowania [w:] A. Olejniczuk-Merta (red.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Kowalczuk I. (2011), Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Rogers E.M. (2003), Diffusion of Innovation, Fifth edition, The Free Press, New York.
 • Świtała M. (2009), Samoocena stanu zdrowia i jej wpływ na zachowania konsumentów w starszym wieku, "Gerontologia Polska", nr 3.
 • Świtała M. (2011), Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • [www 1] https://das.mpips.gov.pl/source/Informacja%20o%20sytuacji%20osob%20starszych %20w%20Polsce%20za%20rok%202015%20SKRT.pdf (dostęp: 15.03.2017).
 • [www 2] http://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-22-proc-Polakow-ma-ponad-60-lat-w- 2050-r-bedzie-to-ponad-40-proc-3499816.html (dostęp: 15.03.2017).
 • [www 3] http://www.gfk.com/de/insights/press-release/rosnaca-populacja-silver-generation -coraz-wazniejsza-w-strategiach-handlowcow-i-producentow-fmcg/ (dostęp: 15.03.2017).
 • [www 4] https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/raport_60_plus.pdf (dostęp: 15.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5ea66273-7ea1-40fb-9217-921fd1efc946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.