PL EN


2016 | 287 | 77-89
Article title

Makroekonomiczne determinanty polityki dywidend

Content
Title variants
Macroeconomic determinants of the dividend policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spośród długiej listy determinant polityki dywidend, najlepiej opisane są w literaturze czynniki mikroekonomiczne. W artykule zwrócono uwagę na pozostałe uwarunkowania decyzji dywidendowych spółek, w szczególności te o charakterze makroekonomicznym. Przedstawiono wyniki badań nad wpływem uwarunkowań makrootoczenia na politykę dywidend spółek. Badaniami objęto 48 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2002-2013.
EN
From amongst a long list of determinants of the dividend policy, microeconomic factors are described in literature in the fullest way. This paper points out to the remaining conditions of dividend-related decisions of companies, in particular the ones of a macroeconomic nature. It contains results of research devoted to the impact of conditions of the macro environment on the dividend policy of companies. The research comprised 48 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2002-2013.
Keywords
Year
Volume
287
Pages
77-89
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Al-Malkawi H.A.N. (2008), Factors Influencing Corporate Dividend Decision: Evidence from Jordanian Panel Data, "International Journal of Business", Vol. 13, No. 2.
 • Baker M., Wurgler J. (2004), Appearing and Disappearing Dividends: The Link to Catering Incentives, "Journal of Financial Economics", Vol. 73, s. 271-288.
 • Brav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R. (2005), Payout Policy in the 21st Century, "Journal of Financial Economics", No. 77, Iss. 3, s. 483-527.
 • Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D. (2000), Special Dividends and The Evolution of Dividend Signaling, "Journal of Financial Economics", No. 57.
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R.M. (2006), Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-Cycle Theory, "Journal of Financial Economics", Vol. 81, Iss. 2, s. 227-254.
 • Dębski W., Bujnowicz I. (2008), Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 9.
 • Eije J.H. von, Megginson W.L. (2006), Dividend Policy in the European Union, http://ssrn.com/abstract=891035 (dostęp: 28.03.2015).
 • Eije J.H. von, Megginson W.L. (2008), Dividends and Share Repurchases in the European Union, "Journal of Financial Economics", Vol. 89, No. 2.
 • Fama E.F., French K.R. (2001), Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? "Journal of Financial Economics", Vol. 60.
 • Ferris S.P., Sen N., Pei Yui H. (2006), Are Fewer Firms Paying More Dividends? "Journal of Multinational Financial Management", Vol. 16, No. 4, s. 333-362, http://www.amazon.com/fewer-firms-paying-more-dividends/dp/B000P6XKM4 (dostęp: 29.03.2015).
 • Grullon G., Ikenberry D.L. (2000), What Do We Know About Stock Repurchase? "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 13, No. 1, http://burridgecenter.colorado.edu/ html/images/Guest_Speakers/jacfsurvey.pdf (dostęp: 17.03.2015).
 • Guay W., Harford J. (2000), The Cash-Flow Permanence and Information Content of Dividend Increases versus Repurchases, "Journal of Financial Economics", Vol. 57, Iss. 3, s. 385-415.
 • Horbaczewska B. (2012), Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa.
 • Jagannathan M., Stephens C.P., Weisbach M.S. (2000), Financial Flexibility and the Choice between Dividends and Stock Repurchases, "Journal of Financial Economics", Vol. 57, Iss. 3, s. 355-384.
 • Jabłoński B. (2010), Znaczenie wyboru grup akcji do portfela inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2009 [w:]
 • U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Jabłoński B., Kuczowic J. (2014), The Issue of Dividend Policies of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange - Results of the Research [w:] European Financial Systems 2014, Proceedings of the 11th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno.
 • Jabłoński B., Nawrocki T. (2011), Inwestowanie na rynku akcji, CeDeWu, Warszawa.
 • Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie - WSIiZ w Rzeszowie - WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 • Lintner J. (1956), Distribution of Incomes of Corporations Among Dividens, Retained Earnings, and Taxes, "The American Economic Review", Vol. 46, No. 2, s. 97-113.
 • Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Skousen M. (2011), Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Słoński T. (2012), Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Szablewski A. (2003), Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa.
 • Szablewski A., Tuzimek R. (2006), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Tuzimek R. (2013), Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5f893fd2-bc08-4dd6-bc64-7c3754aa5f74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.