PL EN


2016 | 279 | 150-161
Article title

Budownictwo mieszkaniowe i sytuacja demograficzna w małych miastach i na ich obszarach wiejskich (przykład województwa łódzkiego)

Content
Title variants
EN
Housing development and demographic situation of small towns and their rural hinterland (example of Łódź region)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Małe miasta, rozumiane jako jednostki miejskie do 10 tys. mieszkańców, stanowią zdecydowanie odrębną grupę w ogóle miast Polski. Dotyczą ich innego typu procesy demograficzne, inaczej niż w większych miastach kształtuje się struktura funkcjonalna, inny charakter ma też zabudowa. W większości przypadków są to jednostki o charakterystyce zbliżonej po równo do terenów typowo miejskich, jak i wiejskich. W artykule podjęto próbę przedstawienia sytuacji demograficznej oraz skali nowego budownictwa mieszkaniowego w małych miastach i na terenach wiejskich gmin je otaczających, dla których z definicji stanowią zaplecze funkcjonalne.
EN
Small towns, defined as units up to 10 thousand residents, definitely represent a distinctive group among Polish urban areas. Demographic processes that occur in small towns may be different than those that apply to larger cities, as well as forming of their functional structure, and spatial development. In most cases, they constitute units, which at the same time exhibit characteristics typical of urban and rural areas. This article attempts to present the demographic situation and the scale of new housing development in small towns and neighboring rural areas, which, by definition, represent their functional hinterland.
Year
Volume
279
Pages
150-161
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Bagiński E. (1998), Małe miasta w sieci osiedleńczej Polski, Wrocław.
 • Dziewoński K. (1971), Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, "Prace Geograficzne IGiPZ PAN", nr 87.
 • Dziewoński K. (1962), Procesy urbanizacyjne we współczesnej Polsce, "Przegląd Geograficzny", t. XXXIV, z. 3.
 • Gzell S. (1996), Fenomen małomiejskości 1996, Akapit-DTP, Warszawa.
 • Heffner K. (2003), Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich [w:] Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, "Biuletyn KPZK PAN", z. 207, Warszawa.
 • Heffner K. (2005), Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich [w:] K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice.
 • Heffner K., Marszał T. (2006), Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce w drugiej połowie XX wieku [w:] K. Heffner, T. Marszał, Uwarunkowania rozwoju małych miast, "Biuletyn KPZK PAN", z. 226, Warszawa.
 • Kachniarz M. (1993), Zagospodarowanie przestrzenne małych miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Milewska K., Ogrodowczyk A. (2006), Budownictwo mieszkaniowe w małych miastach województwa łódzkiego [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.) Przestrzeń rezydencjalna w miastach Polskich, "Biuletyn KPZK PAN", z. 227, Warszawa.
 • Milewska K., Turczyn M. (2005), Uwarunkowania rozwoju i struktura nowych inwestycji budowlanych na obszarze małego miasta aglomeracji łódzkiej - przykład Strykowa [w:] Małe miasta a rozwój lokalny, Katowice.
 • Ogrodowczyk A., Milewska K. (2006), Budownictwo mieszkaniowe w małych miastach województwa łódzkiego [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, "Biuletyn KPZK PAN", z. 227, Warszawa.
 • Ogrodowczyk A. (2011), Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica" nr 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5fc0a9d0-3236-4a8d-8c4c-a9bb9cf989bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.