PL EN


2014 | 23 | 1 | 39-50
Article title

Wybrane funkcje mediów polskich za granicą w rozwoju komunikacji społecznej na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie

Content
Title variants
EN
Selected functions of Polish media abroad in the development of social communication in Lithuania, Ukraine, Belarus and Latvia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish press which develops outside Poland, particularly in the states where Poles have always lived (native communities), plays a particular role. It is an excellent tool for the integration within a group and it is perceived as a motivator to relate to the native country as well as the country of settlement. This function stems from the triad characteristics of diaspora media (native country, country of settlement and the environment of a national minority). The media integrate the recipients and support them in the face of political and social threats; they facilitate many cultural and social activities, intergroup dialogue and are a part of wider civic objectives and processes resulting from basic media roles.
Year
Volume
23
Issue
1
Pages
39-50
Physical description
Contributors
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska Światowa Rada Badań nad Polonią
References
  • Kalczyńska M., Glensk J., Lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2004.
  • Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Prawno-kulturowe aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości, red. M. Kalczyńska, M. Majos, P. Malinowski, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2013.
  • Kruczkowski T., Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności, [Mińsk] 2003.
  • Polskie media na wschodzie – Ukraina, Warszawa 2013, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/agenda/seminaria/2013/130507/polskie_media_na_wschodzie_-_ukraina.pdf.
  • Raport MSZ o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, Warszawa 2009, http://www.msz.gov.pl/resource/90f1454c-8ac1-439a-9e5f-ac2ca6a0f013.
  • Z dziejów prasy polskiej na obczyźnie (od września 1939 roku do współczesności), red. M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski: Instytut Kultury Fizycznej 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-605d225a-3603-48ed-aaac-1ac65baf6aa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.