PL EN


2012 | 8 | 3 | 58-75
Article title

Kolekcjonowanie kontra szybkie konsumowanie

Authors
Content
Title variants
EN
Collecting vs. fast consuming
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of this article is to show that collectors constitute a specific category of consumers. The article treats consumption through the lenses of high-speed society in which time becomes more and more important and scarce resource that people are constantly searching for. One of the reasons of this scarcity is that producers compete with each other. They want to grasp consumers’ time in order to make them spend it for consumption, and that is why one can speak about acceleration of time. Passionate and active acquiring is a thing that makes collectors similar to consumers, but the act of collecting is, in fact, opposed to fast consumption. It is based on different behaviors than those promoted by contemporary and very fast culture. Therefore, one who collects is engaged in a set of acts that are opposed to the time-consuming acquisitions. Collecting allows people to disengage from consumer culture that wants them to destroy old and acquire new goods. To collect is to selectively try to form a “whole” which constitutes a collection. Collecting reveals one’s assumption that objects are to be unique, not utilitarian, they are to be more than pure commodities. Given that collecting requires a lot of free time that is not used for consumption, it might be perceived as an act that is opposed to fast consumption.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
58-75
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, Poland, piotr.siuda@gmail.com
References
 • Abercrombie Nicholas, Longhurst Brian (1998) Audienes: A Sociological Theory of Performance and Imagination. London: Sage.
 • Bacon-Smith Camille (1992) Enterprising Women: Telvision Fandom and the Creation of Popular Myth. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Baudrillard Jean (1997) The System of Collecting [w:] John Elsner, Roger Cardinal, eds., The Cultures of Collecting. London: Reaktion Books, s. 7–24.
 • Bauman Zygmunt (2000) Globalizacja. Przełożyła Ewa Klekot. Warszawa: PIW.
 • Bauman Zygmunt (2004) Konsumenci w społeczeństwie konsumentów [w:] Marian Kempny, Krzysztof Kiciński, Elżbieta Zakrzewska, red., Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury. Warszawa: Insty¬tut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu War¬szawskiego, s. 85–91.
 • Bauman Zygmunt (2006) Społeczeństwo w stanie oblężenia. Przełożył Janusz Margański. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Beck Ulrich (2002) Społeczeństwo ryzyka – w drodze do innej nowoczesności. Przełożył Stanisław Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Belk Russell W. (1994) Collectors and Collecting [w:] Susan M. Pearce, ed., Interpreting Objects and Collections. New York: Routledge, s. 317–326.
 • Belk Russell W. (1995) Collecting in a Consumer Society. New York: Routledge.
 • Benjamin Walter (1996) Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Przełożyła Krystyna Krzemieniowa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Brooker Will (2002) Using the Force: Creativity, Community and „Star Wars” Fans. New York, London: Continuum.
 • Bury Rhiannon (2005) Cyberspaces of Their Own: Female Fandoms Online. New York: Peter Lang.
 • Cardinal Roger (1997) Collecting and Collage-making: The Case of Kurt Schwitters [w:] John Elsner, Roger Cardinal, eds., The Cultures of Collecting. London: Reaktion Books, s. 68–96.
 • Czaplińska Anna, Siuda Piotr (2008) Fandomy jako element ruchu społecznego „wolnej kultury”, czyli prawo autorskie a produktywność fanów [w:] Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski, red., Homo Creator czy Homo Ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 50–60.
 • Eriksen Thomas Hylland (2003) Tyrania chwili. Przełożył Grzegorz Sokół. Warszawa: PIW.
 • Filiciak Mirosław, Hofmokl Justyna, Tarkowski Alek (2012) Obiegi kultury: Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań [dostęp 11 maja 2012 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/01/ raport_obiegi_kultury.pdf›.
 • Fiske John (1992) The Cultural Economy of Fandom [w:] Lisa A. Lewis, ed., Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media. New York: Routledge, s. 30–49.
 • Formanek Ruth (1994) Why they collect: collectors reveal their motivations [w:] Susan M. Pearce, ed., Interpreting Objects and Collections. New York: Routledge, s. 327–335.
 • Gelber Steven M. (1992) Free Market Metaphor: The Historical Dynamics of Stamp Collecting. „Comparative Studies in Society and History”, vol. 34, no. 4, s. 742–769.
 • Giddens Anthony (2001) Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przełożyła Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jenkins Henry (1992) Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New York: Routledge.
 • Jenkins Henry (2006) Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture. New York: New York University Press.
 • Jenkins Henry (2007) Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Przełożyli Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kozinets Robert V. (2001) Utopian Enterprise: Articulating the Meanings of Star Trek’s Culture of Consumption. „Journal of Consumer Research”, vol. 28, s. 67–87.
 • Kozinets Robert V. (2007) Inno-Tribes: Star Trek as Wikimedia [w:] Bernard Cova, Robert V. Kozinets, Avi Shankar, eds., Consumer Tribes. Oxford: Butterworth-Heinemann, s. 194–209.
 • Leszniewski Tomasz (2007) Moda i tożsamość – dylematy współczesnego człowieka w świecie konsumpcji [w:] Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz, red., Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji. Wrocław: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 49–61.
 • Marcuse Herbert (1991) Człowiek jednowymiarowy. Przełożył Stanisław Konopacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pearce Susan M. (1994) Collecting reconsidererd [w:] Susan M. Pearce, ed., Interpreting Objects and Collections. New York: Routledge, s. 193–204.
 • Pugh Sheenagh (2005) The Democratic Genre: Fan Fiction in a literary context. Glasgow: Seren.
 • Rosa Hartmut (2009) Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society [w:] Hartmut Rosa, William E. Scheuerman, eds., High-Spe¬ed Society. Social Acceleration, Power, and Modernity. New York: Pennsylvania State University, s. 77–111.
 • Ross Sharon Marie (2008) Beyond the Box: Television and the Internet. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Schouten John W., McAlexander James H. (1993) Market Impact of a Consumption Subculture: The Harley-Davidson Mystique [w:] Fred Van Raaij, Gary J. Bamossy, eds., Euro¬pean Advances in Consumer Research Volume 1. Provo: As¬sociation for Consumer Research, s. 389–393.
 • Schouten John W., McAlexander James H. (1995) Subcultures of consumption: an ethnography of the new bikers. „Journal of Consumer Research”, vol. 22, no. 1, s. 43–61.
 • Siuda Piotr (2010) Od dewiacji do głównego nurtu – ewolucja akademickiego spojrzenia na Fanów. „Studia Medioznawcze”, t. 42, nr 3, s. 87–99.
 • Siuda Piotr (2011) Młodzieżowe subkultury fanów. Między fanatyczną konsumpcją a oporem przeciwko konsumeryzmowi [w:] Krystyna Szafraniec, red., Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Eduka¬cji i Młodzieży PTS (Tom II). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 203–215.
 • Siuda Piotr (2012) Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW, ASPRA JR.
 • Sommer Manfred (2003) Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia. Przełożył Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Sowiński Janusz (1977) Wędrówki przedmiotów. Kolekcje i kolekcjonerzy. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Stein Louisa Ellen (2010) ‘What you don’t know’: Supernatu¬ral fan vids and millennia Theology. „Transformative Works and Cultures”, vol. 4 [dostęp 11 maja 2012 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://journal.transformativeworks.org/in-dex.php/twc/article/view/192/158›.
 • Steward Susan (1994) Objects of desire [w:] Susan M. Pe¬arce, ed., Interpreting Objects and Collections. New York: Routledge, s. 254–257.
 • Strinati Dominic (1995) Wprowadzenie do kultury popularnej. Przełożył Wojciech J. Burszta. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Szlendak Tomasz (2005) Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Szlendak Tomasz, Pietrowicz Krzysztof (2007) Moda, wolność i kultura konsumpcji [w:] Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz, red., Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kul¬turze konsumpcji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 7–26.
 • Tooley Kay (1978) The Remembrance of Things Past: On the Collection and Recolection of Ingredients Useful in the Treatment of Disorders Resulting from Unhappiness, Rootlessness, and the Fear of Things to Come. „American Journal of Or¬thopsychiatry”, vol. 48, s. 174–187.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-607e8aca-7c0d-406d-a94a-ce738a1cf6a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.