PL EN


2016 | 255 | 250-260
Article title

Usługi z zakresu finansów i rachunkowości w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim – wyniki badania empirycznego

Content
Title variants
EN
Financial services in the area of accounting in the kujawsko-pomorskie and the pomorskie provinces - the outcome of empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawą analiz i ocen, jak również decyzji gospodarczych każdego przedsiębiorstwa są przede wszystkim informacje finansowe zawarte w jego sprawozdaniu. Informacje te służą ocenie działalności gospodarczej w okresie minionym, ale przede wszystkim stanowią bazę do podejmowania decyzji dotyczącej przyszłej działalności. Na rynku znajduje się wiele firm, które specjalizują się w świadczeniu profesjonalnych usług w zakresie finansów i rachunkowości. Celem artykułu jest ustalenie, w jakim zakresie firmy z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego korzystały z usług tego typu i jakie jest na nie zapotrzebowanie, jakie firmy doradcze były najczęściej wybierane przez przedsiębiorstwa, jak również w jakim stopniu usługi te były przydatne w zarządzaniu jednostką i spełniały oczekiwania przedsiębiorstw.
EN
The basis for the analysis, evaluation and for economic decisions of each company is primarily financial information contained in its reports. This information is used to assess economic activity during the past period but first of all it provides the basis for decisions on future activities. On the market there are a number of companies that specialize in providing professional services in the area of finance and accounting. The aim of this article is designed to determine the extent to which companies used this type of service, the demand for it, which consulting firms are commonly used by enterprises, as well as the extent to which the services were useful in the management of the entity and to which they met the expectations of enterprises.
Year
Volume
255
Pages
250-260
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości
References
 • Anton C.E., Constantin C. (2014), Study on the Opportunity to Outsource Financial – Accounting Services, „Audit Financiar”, nr. 10, s. 22-33.
 • Brzezin W. (2000), Rachunkowość sensu stricto i sensu largo, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, SKwP, t. 56, s. 7-24.
 • Caruso J.J. (2014), The Value Proposition of Finance and Accounting Outsourcing, „Pennsylvania CPA Journal”, Winter 2014.
 • Czuba A. (2013), Outsourcing w Polsce rozwija się coraz lepiej. Powód? Wyszkolone kadry, http://biznes.newsweek.pl/outsourcing-w-polsce-rozwija-sie-coraz-lepiej--powod--wyszkolone-kadry,107856,1,1.html (dostęp: 01.02.2015).
 • Dziawgo D., Zawadzki A. (2011), Finanse przedsiębiorstwa. Istota − Narzędzia − Zarządzanie, SKwP, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1996), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Ikerionwu C., Foley R., Gray E., Edgar D. (2014), Business Process Outsourcing Service Providers’ Perception of Performance and Performance Measurement, „Journal of Economics and Engineering”, Vol. 5, No. 2, s. 5-10.
 • Judkowiak A. (2011), Istota i zakres organizacji rachunkowości [w:] K. Winiarska (red.), Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarczyk M. (2014), Dobrze rozwinięty rynek, coraz ważniejsi klienci, http://www.forbes.pl/dobrze-rozwiniety-rynek-outsourcingu-w-polsce,artykuly,181548,1,1.html (dostęp: 01.02.2015).
 • Kiziukiewicz T. (2002), Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kuźma M. (2005), Czym jest i na czym polega outsourcing, http://www.firma.egospodarka.pl/12027,Czym-jest-i-na-czym-polega-outsourcing,2,47,1.html (dostęp: 31.01.2015).
 • Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C. (2010), Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/outsourcing.html (dostęp: 01.02.2015).
 • Sneidere R., Bumane I., Lascenko J. (2013), Accounting Outsourcing Services in Latvia: Problems and Possible Solutions, „Economics and Management”, No. 18(1), s. 26-38.
 • Sojak S., Stankiewicz J. (2008), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń.
 • Walińska E., Michalak M., Wencel A. (2006), Istota rachunkowości [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • [www 1] Bezpieczny przedsiębiorca, odpowiedzialny księgowy, http://www.skwp.pl/Bezpieczny,przedsiebiorca%2C,odpowiedzialny,ksiegowy,11553.html (dostęp:24.01.2015).
 • [www 2] Market Line Industry Profile Accountancy in Europe, December 2014, www.marketline.com, (dostęp: 02.02.2015).
 • [www 3] Zemła P., Outsourcing czy się opłaca, http://mojafirma.infor.pl/outsourcing/wybor-firmy-outsourcingowej/691403,2,Outsourcing-czy-sie-oplaca.html (dostęp:31.01.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-60841643-eab0-44c2-a587-4d08e57cb4cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.