PL EN


2016 | 278 | 120-140
Article title

Front-office and back-office systems in public administration units in silesian voivodeship

Authors
Content
Title variants
PL
Systemy front-office i back-office w jednostkach administracji publicznej w województwie śląskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents comparative analysis focused on the use of Information Communication Technology in public administration units in Silesian voivodeship and remaining 15 Polish voivodeships. It concentrates on the systems offering to public administration customers public e-services (i.e. front-office systems) and systems accompanying internal processes in public administration units (i.e. back-office systems). It is pointed how these systems can be integrated in order to improve quality of support service for internal processes in public administration units.
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą, dotyczącą wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w jednostkach administracji publicznej w województwie śląskim i pozostałych piętnastu województwach. Uwagę skoncentrowano na systemach oferujących klientom administracji publicznej e-usługi publiczne (tzw. systemy front-office) oraz systemy wspomagające procesy wewnętrzne w jednostkach administracji publicznej (tzw. systemy back-office). Wskazano również, w jaki sposób systemy te mogą zostać ze sobą zintegrowane w celu poprawy jakości obsługi procesów wewnątrz jednostek administracji publicznej.
Year
Volume
278
Pages
120-140
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej
References
 • Biniek Z. (2010), Wybrane uwarunkowania informatyzacji urzędów administracji publicznej, "Współczesna Ekonomia", nr 1(13).
 • Krynicka H. (2005), Rozwój e-usług publicznych w Polsce, "Studia Lubuskie", nr 1.
 • Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.
 • Schmidt K. (2013), Zarządzanie dokumentacją w podmiocie stosującym system EZD [w:] G. Szpor (red.), Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565 z późn. zm., Tekst jednolity Dz.U. 2014, nr 0, poz. 1114.
 • Ziemba E., Papaj T., Descours D. (2015), Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w administracji publicznej [w:] E. Ziemba (red.), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Ziemba E., Obłąk I. (2014), Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 33.
 • Ziemba E. (2013), Ku zrównoważonemu społeczeństwu informacyjnemu, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 29.
 • Ziemba E., Żelazny R. (2013), Społeczeństwo informacyjne - projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 32.
 • Ziemba E. (2012), Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka [w:] "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, nr 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [www 1] http://www.e-slask.pl (access: 28.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-614ed449-cb7b-42e6-8f36-dfc0aa7f685d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.