PL EN


2004 | 13 | 95-113
Article title

Fabrykowanie jednomyślności – znaczenie opinii publicznej

Authors
Content
Title variants
FR
La fabrication de l’unanimité – l’importance de l’opinion publique
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Adamski F., Kościół a kultura masowa, Kraków 1984.
 • Adorno Th. v., Kulturkritik und Gesellschaft, II, 1977, 573–594.
 • Bloom A., Umysł zamknięty, Poznań 1997.
 • Dyoniziak R., Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń 2003.
 • Foeldy R., Ringel E., Machen uns die Medien krank?, Műnchen 1993.
 • Goffredo D., Formazzione dell’ opinione publica, Roma 1972.
 • Golomb E., Öffentliche Meinung, w: Katholisches Soziallexicon, red. A. Klose, Wien 1980, s. 1957–1960.
 • Habermas J., Strukturwandel der Öffentlichkeit, Berlin1992.
 • Honecker M., Öffentlichkeit, Theologische Realenzyklopedie, t. 25, s. 18–29.
 • Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło, O manipulacji w mediach, Lublin 2003.
 • Korfias M., Opinione publica, w: Nuovo Dizionario di Socjologia, red. F. Demarchi, A. Ellena e B. Cattarinussi, Roma 1987, s. 1389–1403.
 • Lazarsfeld P., Public Opinion and classical Tradition, Public Opinion Quaterly – 1957.
 • Lepa A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Łódź 2003.
 • Lippmann W., Public Opinion, New York 1922.
 • Maj Cz., Opinia publiczna, w: Encyklopedia politologii, t. 1, Kraków 1999, s. 207.
 • Maj Cz., Opinii publicznej badanie, w: Encyklopedia politologii, t. 1, Kraków 1999, s. 207.
 • Muñoz Alonso A., Opinione pubblica, w: Dizionario di scienze e tecniche della Communicazione, A. Benito (red.), Roma 1996, s. 804–828.
 • Nisbet R., Opinia publiczna, Przesądy. Słownik filozoficzny, Warszawa 1998.
 • Noelle-Neumann E., The Spiral of Silence, Chicago 1993; wyd. polskie: Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Poznań 2004.
 • Nowotny S., Opinia publiczna, w: Encyklopedia Socjologii, t. 3, Warszawa 2000, s. 15–22.
 • Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, Warszawa 2003.
 • Sareło Z., Moralność kształtowania opinii publicznej: Dziennikarski etos, Olsztyn 1996.
 • Sułek A., Opinia publiczna, Wielka encyklopedia PWN, t. 19, Warszawa 2003, s. 514–515.
 • Zoll E., Hennig E., Massenmedien und Meinungsbildung, 1970.
 • Zwoliński A., Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-61c448de-e9c3-47aa-a0a4-bb36625a554e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.