Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(76) | 50-55

Article title

Kilka uwag o służebności przesyłu (część II)

Content

Title variants

EN
Note on transmission line easement (part II)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the second part of the study on the institution of transmission line easement (the first part was presented in N°1 (75)/2011 of World of Real Estate) the content of such an easement is being analyzed and compared with the content of predial servitudes (which were established it the past to aim the goal of present transmission line easement). The problems concerning the usucaption of the transmission line easement are also discussed. In the final part of the article Authors concentrate on questions arising on transmission line easement while the enterprise is being liquidated.
EN
W drugiej części opracowania dotyczącego służebności przesyłu (część pierwsza ukazała się w numerze 1 (75) Świata Nieruchomości z 2011 roku) podjęto rozważania o treści tej służebności (porównując ją z treścią ustanawianych wcześniej służebności gruntowych). W dalszej części autorzy skupili uwagę na problemach pojawiających się w związku ze sprawami dotyczącymi zasiedzenia służebności przesyłu. W końcowej części opracowania zajęto się wątpliwościami, jakie nasuwa przepis przewidujący wygaśnięcie służebności przesyłu po zakończeniu likwidacji przedsiębiorstwa przesyłowego.

Year

Issue

Pages

50-55

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice, Poland
  • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice, Poland

References

  • Bieniek G., Jeszcze w sprawie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, „Monitor Prawniczy” 20/2008.
  • Bieniek G., Służebność przesyłu, czyli temat prawniczych dyskusji, Rzeczpospolita z 25 września 2008 r.
  • Godlewski M., Zasiedzenie służebności przesyłu, „Monitor Prawniczy” 7/2010.
  • http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3595
  • Kondek J.M., Służebność przesyłu. Nowe ograniczone prawo rzeczowe, „Przegląd Sądowy” 3/2009.
  • Pokrzywniak J., Kluczowe dylematy związane z regulacją służebności przesyłu, Rejent 2010, z.4.
  • Stępień-Sporek A., Status prawny urządzeń wskazanych w art. 49 KC, „Monitor Prawniczy” 14/2008.
  • Zalewski M., Wykonywanie praw do urządzeń przesyłowych, „Przegląd Sądowy” 5/2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-625b6321-b538-4e79-82e2-f01942225a5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.